De Veemarkt breekt uit:
eerste afbraakwerken gestart

De stad Sint-Truiden werd de voorbije jaren geselecteerd als proeftuin in het kader van het project ‘Vlaanderen breekt uit’. 13.000m² grijze betonnen vlakte van de Veemarkt wordt onthard. In de plaats komen er groene wandel- en fietszones, meer ruimte voor ontspanning en worden de bestaande 430 parkeerplaatsen in het groen ingepland. De eerste werken in het kader van dit onthardingsproject van de Veemarkt zijn gestart.

In een eerste fase van dit project organiseerde het lokaal bestuur onder inwoners en ondernemers een bevraging om zo een inzicht te krijgen in wat de Veemarkt voor hen betekent. ‘De Veemarkt is een belangrijke uitvalsbasis voor een bezoek aan de binnenstad en het Speelhof. Dat je er gratis kan parkeren, is doorslaggevend”, legt waarnemend burgemeester Ingrid Kempeneers uit. ‘De resultaten tonen aan dat het merendeel van de bevraagden meer groene ruimte verkiest op voorwaarde dat de parkeercapaciteit behouden blijft. Uit de enquête bleek verder dat een overdekte ruimte op de site een meerwaarde kan betekenen voor evenementen zoals de Sunday Market.’

Eerste Veemarkthal wordt afgebroken

‘We proberen om bij de invulling van de vernieuwde Veemarkt zo veel mogelijk rekening te houden met de inbreng van de Truienaars. Zo heeft het lokaal bestuur besloten om één van de Veemarkthallen af te breken. Deze werken starten binnenkort’, zegt Jelle Engelbosch, schepen van Inrichting publieke ruimte en Stadsverfraaiing.

‘In een eerste fase wordt het dak van asbestplaten op een veilige manier verwijderd. De asbestplaten worden tijdens het verwijderen altijd natgespoten om stof te vermijden. Daarnaast spant de aannemer netten onder het dak om te voorkomen dat er platen naar beneden vallen’, vult schepen van openbare werken Johan Mas aan. ‘Vervolgens zal de aannemer ook de draagstructuur van de hal afbreken. Na deze afbraakwerken, wordt nog een archeologisch onderzoek uitgevoerd. Wanneer die werkzaamheden zijn afgerond, voert de aannemer het laatste deel puin af en vult hij dit stuk van de site ook op met zand.’

‘Tijdens deze afbraakwerken kan de andere Veemarkthal verder gebruikt worden’, verduidelijkt schepen Engelbosch. ‘Doordat één Veemarkthal blijft staan behouden we de mogelijkheid om in de toekomst bestaande en nieuwe evenementen te laten plaatsvinden op een mooie groene site. De Veemarkt wordt het visitekaartje van onze stad dat uitnodigt om Sint-Truiden verder te ontdekken.’

Voor meer informatie over het project ‘Veemarkt breekt uit’ kan je terecht bij de dienst Infrastructuur via info.infrastructuur@sint-truiden.be of 011 70 14 61.

@Stad Sint-Truiden

V.R

Ik woon in Sint-Truiden

Learn More →
%d bloggers liken dit: