Sint-Truiden organiseert noodopvang voor Oekraïense vluchtelingen

Overal in Europa worden solidariteitsacties opgezet om de grote stroom Oekraïense oorlogsvluchtelingen op te vangen. Vlaanderen wil tegen 1 april huisvesting voorzien voor 18 000 vluchtelingen en roept organisaties, bedrijven en lokale besturen op om noodopvang ter beschikking te stellen. In Sint-Truiden richt het lokaal bestuur een centraal opvangpunt in op de Minderbroederssite. Daarnaast wordt ook onderzocht hoe de opvang en begeleiding van de oorlogsvluchtelingen in Sint-Truiden het best kan worden georganiseerd. 

De noodopvang in het Hoflokaal van het Minderbroederklooster is uitgerust met alle benodigde voorzieningen: slaapplaats, dagverblijf, keuken en sanitair. In afwachting van meer duurzame huisvestingsmogelijkheden, biedt het opvangpunt plaats aan 15 personen. Momenteel onderzoekt het lokaal bestuur welke locaties in aanmerking komen voor collectieve opvang op langere termijn. Zodra deze opties in kaart zijn gebracht, kan snel voor duurzamere huisvesting worden gezorgd.

Particuliere opvanginitiatieven

Ook het aantal inwoners dat hulp en onderdak aanbiedt blijft toenemen. Deze privéinitiatieven worden door het lokaal bestuur verzameld en gedeeld met het nationaal crisiscentrum. Momenteel gaat het over een 200-tal opvangplaatsen, waarvan er 140 onmiddellijk of ten laatste over een week beschikbaar zullen zijn.

Vrijwilligers en hulporganisaties

Ondertussen zijn de eerste Oekraïense gezinnen aangekomen in de stad. De medewerkers van onze verschillende stadsdiensten en lokale hulporganisaties staan paraat om hen bij aankomst te ondersteunen. Daarnaast staan heel wat Truienaars klaar om op één of andere manier te helpen. Tot nu toe hebben 10 vrijwilligers zich aangeboden als tolk.

#Plekvrij

Wie wil helpen, kan zich aanmelden via de stadswebsite, mailen naar info.oekraine@sint-truiden.be  of bellen met ons ContactCenter op 011 70 14 14. Het lokaal bestuur van Sint-Truiden is bijzonder dankbaar voor het engagement van alle Truienaars.

Voor meer informatie over de Oekraïense noodopvang, kan je mailen naar info.oekraïne@sint-truiden.be  of bellen naar het ContactCenter op 011 70 14 14. 

Archieffoto

V.R