Truienaars denken mee over mobiliteit. Mobiliteitsvisie 2030 focust op duurzame verplaatsingen en bereikbaarheid.

De nieuwe mobiliteitsvisie 2030 zet volop in op meer duurzame verplaatsingen in Sint-Truiden, zonder in te boeten op bereikbaarheid. De nieuwe visie werd goedgekeurd tijdens de gemeenteraadsvergadering van 31 januari 2022. In het voorjaar van 2021 gaven de inwoners van Sint-Truiden via een ruime bevraging mee richting aan het mobiliteitsbeleid. Ruimte voor wandelaars en fietsers, veilige schoolomgevingen en de bereikbaarheid van het stadscentrum kwamen daaruit naar voren als belangrijke aandachtspunten.

Het vorige mobiliteitsplan van Sint-Truiden dateerde van 2014. Dat plan bevatte tal van sterke beleidslijnen, maar in het licht van recente initiatieven, zoals de nationale en internationale klimaatdoelstellingen, was de tijd rijp voor een update. Via een ruime bevraging in het voorjaar van 2021 kregen de Truienaars inspraak in de nieuwe langetermijnvisie voor een duurzaam lokaal mobiliteitsbeleid. “Uit de responsgraad bleek hoe na dit thema onze inwoners aan het hart ligt. Bij het opstellen van de nieuwe doelstellingen hebben we de opmerkingen van onze inwoners ter harte genomen”, zegt burgemeester Veerle Heeren, bevoegd voor mobiliteit.

Daarnaast is de mobiliteitsvisie 2030 stevig ingebed in lokale en bovengewestelijke initiatieven. “Via het Europees Burgemeestersconvenant hebben we ons bijvoorbeeld geëngageerd om tegen 2030 minstens 40% minder CO2 uit te stoten op ons grondgebied. Hoewel Sint-Truiden op dat vlak al veel vooruitgang heeft geboekt, is het doel nog niet helemaal bereikt”, verklaart burgemeester Heeren. “Tegelijk willen we ook de bereikbaarheid van het stadscentrum en de verbinding met de dorpskernen optimaliseren. Dat is geen gemakkelijke opdracht, gezien de historische indeling van onze binnenstad en de uitgestrektheid van ons landelijk gebied.”

Een ambitieuze langetermijnvisie

Momenteel wordt in Sint-Truiden druk gewerkt aan strategische ontwikkelingsprojecten die een belangrijke impact hebben op de duurzame ontwikkeling van de lokale mobiliteit. Voorbeelden daarvan zijn de fietsring, de heraanleg van de omleidingswegen rond de stad en groene fietsverbindingen met het centrum en de dorpskernen. “Bovendien blijft het aantal mensen dat in Sint-Truiden woont en werkt verder groeien”, zegt burgemeester Heeren. “Alle mensen die in Sint-Truiden wonen, werken en de stad komen bezoeken dienen vlot, veilig én duurzaam hun bestemming te bereiken. Met deze inspanningen op het vlak van duurzame mobiliteit vrijwaren we onze mooie, groene stad en streek ook voor toekomstige generaties, zonder dat we daarbij moeten inboeten op bereikbaarheid en veiligheid. Daarom reiken onze ambities verder dan de huidige bestuursperiode en blikken we vooruit naar 2030”.

Meer duurzame verplaatsingen

Meer dan twee derde van de verplaatsingen in Sint-Truiden gebeurt vandaag nog met de wagen. “Al dat autoverkeer zet het leefklimaat onder druk én eist onnodig veel ruimte op”, stelt Heeren. “Tegen 2030 willen we de verplaatsingen met de auto met een kwart terugbrengen en een vijfde van de wagens elektrisch laten rijden. Een essentiële voorwaarde daarvoor is de graduele uitbouw van een dekkend netwerk van laadpunten met groene en lokale energie. Daarnaast blijven we de autodeelsector, taxi- en busbedrijven en het vrachtverkeer aanmoedigen om verder te vergroenen. Door aanpassingen aan de infrastructuur door te voeren en een divers, milieuvriendelijk vervoersaanbod te stimuleren, halen we de klimaatdoelstellingen terwijl de bereikbaarheid gegarandeerd blijft.”

Mobiliteit op het ritme van fietsers en wandelaars

“Bij onze bevraging lieten heel wat Truienaars weten dat ze zich in hun vrije tijd al te voet of met de fiets verplaatsen of dat ze de wagen thuislaten bij een bezoek aan het stadcentrum”, licht burgemeester Veerle Heeren toe.  “Ze gaven ook aan gebruik te willen maken van deelfietsen. Toch is fietsen in de binnenstad nog niet vanzelfsprekend voor al onze inwoners. Dat willen we veranderen. De auto blijft welkom, maar op het ritme van de fietsers en voetgangers“.

Met zones 30, fietsstraten, veilige oversteekpunten, groene fietsverbindingen tussen de dorpen en het centrum, maar ook met extra rustpunten en zitbanken staat de opwaardering van de fiets- en wandelinfrastructuur hoog op de agenda. “Veel van deze inspanningen verhogen ook de veiligheid in de omgeving van onze scholen, waar we bovendien nog meer gaan inzetten op sensibilisering en kiss-and-ridezones”, gaat Veerle Heeren verder. 

Leefruimte op mensenmaat

De Truienaars willen leefruimte op mensenmaat. Autoluwe stads- en dorpskernen met aantrekkelijke, toegankelijke openbare plekken in het groen functioneren als rust- en ontmoetingspunten en zijn ook een troef voor het toerisme. Mooie voorbeelden zijn de vernieuwde Groenmarkt en het Heilig-Hartplein of de opnieuw aangelegde dorpspleinen in Brustem en Groot-Gelmen.

“Op het vlak van logistiek mikken we in de eerste plaats op meer duurzame oplossingen. Daarvoor levert het lokaal bestuur zelf inspanningen door het wagenpark op termijn te verkleinen en te vergroenen. En met DronePort onderzoeken we ook alternatieve mogelijkheden”, vult Veerle Heeren verder aan. “Andere maatregelen zoals venstertijden voor leveringen aan winkels en horecazaken en het weren van vrachtverkeer uit bepaalde stadzones dragen vooral bij tot een stadscentrum waar het aangenaam leven en werken is.”

Met een slim, efficiënt en gevarieerd parkeeraanbod in en op wandelafstand van de stad zorgt het lokaal bestuur voor voldoende, veilige en betaalbare parkeerruimte voor buurtbewoners én bezoekers. Wie maar kort in het centrum hoeft te zijn kan terecht op een Shop&Go-parkeerplaats in de binnenstad, en wie wat langer naar de stad komt kan zijn wagen parkeren op één van de randparking. Op die manier vindt elke bezoeker snel een parkeerplaats die geschikt is voor zijn soort bezoek. Tegelijk blijkt uit de bevraging dat de Truienaar het strikte optreden tegen parkeerovertredingen onderschrijft. Ook op dat gebied wordt er gebruik gemaakt van slimme technologie.

Openbaar vervoer

“Als het openbaar vervoer een efficiëntere, aantrekkelijkere optie wil zijn dan de wagen, zijn frequentere verbindingen cruciaal”, stelt burgemeester Veerle Heeren. “Via het Openbaar Vervoerplan 2022 van de Vervoerregio Limburg blijven we ijveren voor snellere en busverbindingen naar de omliggende gemeenten, met een halfuurfrequentie en toegankelijke opstaplocaties, zodat al onze inwoners kunnen rekenen op een degelijke busverbinding. Door de hervorming van het stadsnet en Vervoer op Maat (VoM-flex) moet de bereikbaarheid van scholen, winkels en openbare diensten verder worden geoptimaliseerd.”

Met vragen over onder andere verkeersveiligheid, parkeerbeleid en duurzaam woon- en werkverkeer kan je altijd terecht bij dienst Mobiliteit via 011 70 15 85 of via info.mobiliteit@sint-truiden.be.  De resultaten van de mobiliteitsbevraging vind je binnenkort (2-02-2022) op https://sint-truiden.citizenlab.co/

Foto ter illustratie

V.R

Ik woon in Sint-Truiden

Learn More →
%d bloggers liken dit: