FAVV maakt de oprichting van erkende quarantainecentra voor dieren vanaf 2022 mogelijk

Vandaag, op 05 januari, wordt een nieuw koninklijk besluit gepubliceerd waarin de voorwaarden voor quarantaine en isolatie voor bepaalde dieren en ziekten is vastgelegd. Met de komst van dit koninklijk besluit wordt het voor privépersonen of organisaties mogelijk om aanvraag in te dienen om een quarantainecentrum voor dieren op te richten. In een eerste fase zal zo’n centrum dieren met een hoog risico voor het dodelijke hondsdolheidvirus kunnen opvangen, in een veilige omgeving. Dit is de belangrijkste ziekte waarvoor een intensieve quarantaine voor dieren vereist is.

Wanneer vroeger na een risico-analyse bleek dat het risico op een besmetting met hondsdolheid te groot was, was in uitzonderlijke gevallen de euthanasie van illegaal geïmporteerde dieren in onvermijdelijk door een gebrek aan alternatieven. Nu, kan zo’n centrum een structurele oplossing bieden. Vanaf 05 januari kunnen geïnteresseerde partijen stappen ondernemen om een quarantainecentrum op te richten en uit te baten.

De opbouw en het beheer van een quarantainecentrum is een zeer intensief project. Een quarantaine voor een dier dat mogelijk besmet is met hondsdolheid (rabiës), moet omwille van het grote risico zeer strikt worden uitgevoerd en is dus in de eerste plaats te vermijden. Daarnaast moet rekening gehouden worden met de infrastructuur waar een kostenplaatje aan vasthangt, een intensieve opleiding van het personeel, de vaccinatie van medewerkers, toezicht door een dierenarts en nog andere specifieke eisen. De kosten voor de quarantaine van het dier zullen volledig worden verhaald op de eigenaar van het (illegaal ingevoerd) dier. Het spreekt dus voor zich dat de regels voor invoer en vaccinatie van dieren in de eerste plaats moeten gerespecteerd worden.

Herman Diricks, CEO FAVV “We zijn verheugd dat er nu een wettelijke regeling bestaat voor het inrichten van een quarantainecentrum en we roepen iedereen op die zich kandidaat wil stellen om hun dossier in te dienen. Maar een quarantaine voorkomen is altijd een veel betere optie. Mensen die dieren willen meebrengen naar België moeten er zich van bewust zijn dat er strenge voorwaarden zijn rond de invoer en de vaccinatie. En dat heeft wel degelijk zijn nut. In Duitsland stierf enkele weken geleden een met rabiës besmette puppy. Het dier was zonder de nodige garanties en controles uit Turkije binnengebracht. Dus voorkom een zeer dure quarantaine door de regelgeving na te leven.

Over hondsdolheid

Hondsdolheid is een dodelijke ziekte voor zowel mensen als dieren. Jaarlijks sterven wereldwijd 55.000 mensen en kinderen aan de gevolgen van een besmetting! Tegen hondsdolheid bestaat helaas geen remedie. Eens iemand symptomen vertoont loopt de ziekte altijd dodelijk af!

Eind 2007 en begin 2008 werden in ons land de laatste twee gevallen van hondsdolheid vastgesteld. In beide gevallen werd een besmette hond, die geen symptomen vertoonde, illegaal ingevoerd vanuit Marokko.

Het FAVV voert regelmatig sensibiliseringscampagnes waarin de risico’s rond hondsdolheid in de kijker worden gezet. Het Agentschap werkt hiervoor samen met een netwerk van meer dan 6.000 dierenartsen in België.

Ik woon in Sint-Truiden

Learn More →
%d bloggers liken dit: