Overlijdensbericht broeder Arséne

Broeder Arsène MARTENS

De uitvaartliturgie zal plaatshebben op zaterdag 16 oktober 2021 om 10.30 uur in de parochiekerk
Sint-Genoveva te Zepperen.

Gebedswake en gelegenheid tot groeten op vrijdagavond 15 oktober om 19.00 uur in de kapel van het
klooster en op zaterdag 15 oktober van 9.30 tot 10.20 uur.

uitvaartzorg-eraerts.be

V.R