Alleenstaanden met minstens één minderjarig kind krijgen voorrang bij de toewijzing van sociale huurwoningen.

“Alleenstaanden met kinderen hebben het moeilijk om een geschikte en betaalbare woning op de reguliere woningmarkt te vinden. In ons bestuursakkoord 2019-2024 hebben we daarom onze woonvisie op het aanbod van sociale huurwoningen verder georiënteerd: Alleenstaanden met kinderen zullen bij de toewijzing van een sociale woning in Sint-Truiden voorrang krijgen, net zoals dit reeds gebeurt voor senioren met een bescheiden inkomen”, vertelt schepen van Wonen Jelle Engelbosch.

De Vlaamse Codex Wonen van 2021 en het bijhorende uitvoeringsbesluit maken het mogelijk om een lokaal toewijzingsreglement uit te werken dat afwijkt van de standaard toewijzingsregels. Dit geeft de stad en de sociale huisvestingsmaatschappij meer autonomie bij het toewijzen van sociale woningen. De voorbije jaren werd er al een lokaal toewijzingsreglement voor senioren goedgekeurd op de Truidense gemeenteraad. Dankzij dat reglement worden 135 woningen voorbehouden aan senioren.

“Het totale aantal voorbehouden woningen voor doelgroepen mag niet leiden tot een benadeling van kandidaat-huurders die niet tot deze doelgroepen behoort. Daarom is er bepaald dat maximaal één derde van het totale aantal sociale huurwoningen met voorrang kan worden toegewezen aan doelgroepen. Er is aan de bepaling van die doelgroepen een onderzoek voorafgegaan. Een werkgroep heeft een doelgroepenplan en een ontwerpreglement opgemaakt. Uit het doelgroepenplan is gebleken dat alleenstaanden met kinderen 20% van de wachtlijst vertegenwoordigt. Er zal dan ook 20% van de totaal aantal toewijzingen per jaar worden voorbehouden aan alleenstaanden met kinderen. We zijn blij dat de gemeenteraad van Sint-Truiden ons plan steunt en het voorgestelde lokaal toewijzingsreglement voor de doelgroep alleenstaanden met minstens 1 minderjarig kind steunt”, vertelt schepen van Wonen Jelle Engelbosch.

Op 31 december 2019 waren er 1.411 sociale huurwoningen in Sint-Truiden. Dit betekent dat 470 sociale huurwoningen kunnen toegewezen worden aan doelgroepen. 135 woongelegenheden worden momenteel reeds voorbehouden voor senioren. Voorlopig worden er 125 sociale huurwoningen voorbehouden voor alleenstaanden met kinderen. Hiermee zullen alvast de 115 huidige eenoudergezinnen op de wachtlijst een geschikte woning toegewezen krijgen.

V.R