Controle op seizoensarbeid in vier fruitbedrijven in Heers

Maandagavond werd in Heers een gecoördineerde controleactie (zgn. flexactie) uitgevoerd op vier fruitbedrijven. De controle kaderde in de bestuurlijke aanpak van misdrijven in het kader van seizoenarbeid. De flexactie werd ondersteund door het ARIEC en de lokale politie kanton Borgloon en vond plaats in overleg met het parket.

Maandagavond werd een controle uitgevoerd op vier fruitbedrijven waar tevens seizoenarbeiders verblijven. De controle kwam er na signalen over overlast, de gebrekkige woonkwaliteit en (brand)veiligheid in deze panden, waarin buitenlandse arbeiders worden gehuisvest.

“Als gemeentebestuur willen we dat deze seizoenarbeiders in veilige en kwaliteitsvolle panden kunnen verblijven” legt burgemeester Kristof Pirard uit. “We krijgen echter regelmatig signalen van overlast en ondermaatse huisvesting van deze arbeiders. Reden waarom we de toestand ter plaatse zijn gaan bekijken. Het is onze taak erop toe te zien dat alle normen en voorschriften inzake woonkwaliteit, brandveiligheid, bevolkingsregister en ruimtelijke ordening worden nageleefd.”

De controle leidde naar een aantal woningen  waar veelvuldige inbreuken werden vastgesteld: inbreuken op de Vlaamse Codex Wonen, gebreken inzake brandveiligheid en stedenbouwkundige-overtredingen. Niet alle seizoenarbeiders werden correct aan- of afgemeld bij de gemeentelijke diensten. Op basis van de vaststellingen zullen de eigenaars aangemaand worden om hun panden in orde te brengen. Deze adviezen worden ook aan de burgemeester overgemaakt zodat hij de dossiers verder kan opvolgen.

Er werden eveneens controles uitgevoerd door de arbeidsinspectie inzake sociale wetgeving. Bijna alle dimona-aangiften waren in orde, op enkele details na, en dat verdient een pluim voor de fruitboeren.

De bestuurlijke controles hebben in het algemeen tot doel te voorkomen dat criminele netwerken en fenomenen als uitbuiting, mensenhandel, grootschalige fraude, witwasconstructies, huisjesmelkerij,  … zich in het lokale weefsel kunnen nestelen.

Het interdisciplinair controleteam bestond naast gemeentelijke diensten ook uit de dienst Preventie van de Hulpverleningszone Zuid-West Limburg, Toezicht op Sociale Wetten, de Rijksdienst Voor Arbeidsvoorziening (RVA), het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV) en Het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ). Ploegen van de lokale politie Kanton Borgloon begeleidden de controle. Eventueel opgemaakte processen-verbaal zullen worden overgemaakt aan het parket Limburg en het arbeidsauditoraat Antwerpen, Afdelingen Hasselt en Tongeren.

Bron lokale politie kanton Borgloon.

V.R