De Veemarkt breekt uit ! 13.000m² grijze vlakte wordt straks een groene oase.

‘Vlaanderen breekt uit’ wil gemeenten laten ­ ont­harden, en zo onder meer wateroverlast én -tekorten voorkomen. De stad Sint-Truiden is de voorbije jaren geselecteerd als proeftuin en ontving hiervoor een subsidie van 250.000 euro om het onthardingsproject rond de Veemarktsite te financieren. 13.000m² grijze betonnen vlakte van de Veemarkt wordt onthard. In de plaats komen er groene wandel- en fietszones, meer ruimte voor ontspanning en de bestaande 430 parkeerplaatsen worden in het groen ingepland. De Truienaren en buurtbewoners kunnen mee vormgeven aan de nieuwe Veemarktsite via verschillende participatie-initiatieven.

Met een verharding van 13% en een ruimtebeslag van 28% is Sint-Truiden vandaag een groene gemeente die beter scoort dan het Vlaamse gemiddelde. Toch is er meer nodig om de hoofdstad van Haspengouw ook naar de toekomst klimaatrobuust en leefbaar te houden. Via proeftuinen wil Vlaanderen steden en gemeenten inspireren om actie te ondernemen. Zo werd ook de Veemarktsite geselecteerd als proeftuin en ontvangt de stad een subsidie van 250.000 euro om het project ‘De Veemarkt breekt uit’ te realiseren.


13.000m² ontharden

“In de toekomst willen we het groene karakter van de stad extra ontwikkelingsruimte geven. En dat is nodig. Als we onze stad weerbaar willen maken tegen lange periodes van droogte afgewisseld door hevige regenval, dan moeten we de komende jaren inzetten op ontharding. We starten met het omzetten van 13.000m² verharde ruimte op de Veemarkt in groene open ruimte. We verbinden het groene stadsdeel van ons Speelhof over de Veemarkt langs het groene stadspark richting Haspengouw sportpark tot in Rochendaal. Wandelen, fietsen, ontspannen en parkeren in het groen dat is dé uitdaging”, zegt burgemeester Veerle Heeren.

Blauwgroene missing link

Dit onthardingsproject kadert binnen een grotere visie rond stadsvernieuwing.  Via groene schakels en het terug openleggen van waterlopen willen we verschillende publieke domeinen verbinden.  Het is een ambitieus project dat een positief effect zal hebben op natuur en omgevingskwaliteit.  Als gezins- en familiestad creëren we zo bijkomende rust- en verblijfsplekken waar plaats is voor elke gebruiker

– schepen van Inrichting publieke ruimte Jelle Engelbosch.

De realisatie van dit onthardingsproject zal in verschillende fases gebeuren. In eerste instantie zullen de Truienaren geïnformeerd en betrokken worden, dat zal ook blijven gebeuren tijdens de volledige uitvoeringsfase.

Denk mee met de stad

“Hoe de invulling precies zal zijn, daarover willen we samen met de Truienaren nadenken. Daarom hebben we een proefopstelling gemaakt met onder meer een muurschildering, infopanelen en een qr-code. Wie de QR-code scant kan zich aanmelden op ons participatieplatform. Via de online vragenlijst op het platform kan iedereen zijn mening geven over een aantal stellingen. We willen zeker ook een warme oproep doen aan de Truiense jongeren om mee te denken. Zij hebben vast en zeker goede ideeën over hoe we het skatepark op een toffe manier kunnen integreren op de nieuwe Veemarkt”, voegt schepen van Citymarketing en Jeugd Hilde Vautmans toe.

Denk mee met de stad en participeer online via www.sint-truiden/denk-mee en bezoek ook de inspirerende opstelling op de Veemarktsite zelf.

Klik op de foto om deze te vergroten.

Bron Stad Sint-Truiden

Foto’s V.R