Te voet naar school?! Goede voorbereiding is belangrijk.

👉 Stippel de veiligste (en dus niet altijd de kortste) weg uit en oefen op voorhand de route naar school met je kind.

👉 Wijs op gevaarlijke verkeerssituaties (bv. in- en uitritten van garages, slecht geparkeerde auto) en leg uit hoe je moet reageren.

👉 Geef de basisregels mee: niet spelen of lopen, maar wel op de stoep stappen langs de kant van de huizen, …

.👉 Laat je kind de verschillende omgevingsgeluiden, de verkeerslichten en de wegmarkeringen ontdekken, alsook het gedrag van andere voetgangers, fietsers, bromfietsers, autobestuurders, motorrijders,…

👉 Leer je kind veilig over te steken. Oogcontact met bestuurders is heel belangrijk! ‘Zien’ is niet gelijk aan ‘gezien worden’. Het is niet omdat je zelf een auto ziet, dat de bestuurder ervan je ook gezien heeft.

👉 Vertrek ruim op tijd naar school. Te laat vertrokken: daar komen brokken van.

👉 Geef zelf altijd het goede voorbeeld. Daaruit leren kinderen het meeste.

👉 Klaar om alleen te voet naar school te gaan? Bouw rustig op: toon hoe het moet, leg samen het traject af, observeer en laat vervolgens het kind zelf proberen. Controleer in de loop van het schooljaar regelmatig of het nog steeds goed gaat.

Bron Lokale Politie Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken

V.R