Primeur: Sint-Truiden slaat als eerste stad in Vlaanderen handen in mekaar met ED TV

“Mentaal welzijn van jongeren maximaal ondersteunen”

De stad Sint-Truiden stelt als eerste stad in Vlaanderen ED TV, een educatief streamingplatform, ter beschikking voor haar secundaire scholen. Door het gebruik van dit platform verlagen scholen de drempel om te praten over maatschappelijke onderwerpen die ED TV aansnijdt. Jongeren krijgen op die manier een luisterend oor en het helpt hen om de moeilijke periode waarmee ze de voorbije maanden worden geconfronteerd te verwerken. Bezielers en drijvende krachten achter dit project zijn James Cooke & Bob Jennes.

De coronaperiode is voor iedereen een moeilijke tijd, niet in het minst voor onze jongeren. Het verminderen of wegvallen van sociaal contacten en vrijetijdsactiviteiten, afstandsonderwijs, … het tast de mentale gezondheid van heel wat jongeren aan. Uit een bevraging van de Jeugdraad eind 2020 bleek dat jongeren die nood hebben aan een gesprek, vaak niet weten waar ze terecht kunnen met hun gedachten en gevoelens. Het stadsbestuur wil hen een duwtje in de juiste richting geven met verschillende initiatieven zoals de crisiskaart en de lancering van ED TV.

Moeilijke thema’s bespreekbaar maken

ED TV is als het ware de ‘educatieve Netflix van de Vlaamse schooltelevisie 2.0’. Het is een platform voor jongeren dat moeilijke thema’s zoals pesten, sexting, drugs en alcohol, corona,…omzet in laagdrempelige en bespreekbare video’s. De mini-series van ED TV bieden de kans om moeilijke maatschappelijke thema’s om te zetten naar een open gesprek met een of meerdere jongeren in de klas, in de jeugdbeweging of in een gesprek met een vertrouwenspersoon.

“De adolescentie is sowieso geen gemakkelijke periode voor vele jongeren. Daarenboven mogen we de impact van de coronamaatregelen op onze jeugd zeker niet onderschatten. Als stadsbestuur willen we hen dan ook maximaal ondersteunen en slaan we als eerste stad in Vlaanderen de handen in elkaar met ED TV. Met dit interactieve platform willen we de drempel om te praten over gevoelige en maatschappelijke onderwerpen voor jongeren verlagen. Ze moeten ergens terecht kunnen met hun verhaal en met hun vragen. De mini-series van ED TV zijn erg herkenbaar omdat ze aansluiten bij de leefwereld van de jeugd en de moeilijkheden waarmee ze worden geconfronteerd. Om met de mini-series aan de slag te gaan in de klas, biedt ED TV een bijhorend lessenpakket voor leerkrachten in het secundair onderwijs. Op die manier krijgen jongeren een luisterend oor op school of in de jeugdbeweging en kunnen ze hun eigen krachten leren kennen,” zegt schepen van Jeugd en Onderwijs Hilde Vautmans.

Luisterend oor

“Naast de mini-series en het lessenpakket vinden jongeren op de website van ED TV ook een chat waar ze altijd terecht kunnen wanneer ze met vragen zitten, met iemand willen praten of op zoek zijn naar professionele hulp. Waar nodig verwijst ED TV de jongere door naar gespecialiseerde partners. Op het forum kunnen jongeren met elkaar in dialoog gaan en steun vinden bij elkaar. Zeker in deze coronaperiode is het erg belangrijk dat jongeren de kans krijgen om hun gevoelens en gedachten te uiten en terecht kunnen bij een warm luisterend oor,” besluit schepen van Jeugd en Onderwijs Hilde Vautmans.

Bron Stad Sint-Truiden

V.R