Alle leerlingen en personeelsleden van scholen op Wellens grondgebied worden maandag 17 mei getest.

In de gemeente Wellen  zijn n.a.v. contact onderzoek intussen meerdere besmettingen met het coronavirus vastgesteld.

Er is geen reden tot paniek, maar we nemen deze situatie  wel zeer ernstig.

Deze voormiddag ging een crisisoverleg door met de burgemeester, afgevaardigden van  het lokaal bestuur van de gemeente, de verantwoordelijke van de kinderopvang, de verantwoordelijke arts van de ELZ, de schooldirectie, en het CLB. Het provinciaal steunpunt is op de hoogte gebracht.
Op dit overleg is besloten tot het nemen van volgende preventieve maatregelen:

  1. We stelden reeds vorig weekend vast dat een aantal inwoners van de gemeente Wellen positief testten. Heel wat kinderen hebben geen symptomen. In het kader van contacttracing en verder testbeleid is het aangewezen een test uit te voeren na 7dagen van het laatste contact.
  2. We stelden vast dat tijdens buitenschoolse activiteiten een mogelijke transmissie van het virus gebeurd is. Daarom testen we breed en zullen alle leerlingen en leerkrachten van het grondgebied Wellen getest worden.
  3. Enkel een test, 7 dagen na het laatste contact op zaterdag 08/05/2021, kan uitwijzen hoe ver het virus verspreid is.
  4. Alle scholen en buitenschoolse opvang op het grondgebied van Wellen blijven gesloten tot en met dinsdag 18/05/2021.
  5. Als er een connectie is met een kinderdagverblijf, dienen de kinderen van de opvang thuis te blijven tot en met dinsdag 18/05/2021.
1.  Alle leerlingen en personeelsleden van de scholen gelegen op Wellens grondgebied zullen preventief getest worden.Deze testing wordt collectief georganiseerd in een hiervoor speciaal ingericht testcentrum:Datum: maandag 17/05/2021Locatie: Gemeentelijke sporthal “De Bloken” te Wellen (Kortestraat 12)Uur: Via de school verneemt u het exacte tijdstip waarop u hier verwacht wordt met uw kind.MEENEMEN: Kids ID, reispas of klever van de mutualiteit (rijksregister)

Graag willen we bij iedereen het belang benadrukken van deze testing! Het is enkel op deze manier dat we een goed zicht kunnen krijgen op de situatie en de nodige maatregelen kunnen nemen.

Na deze test wordt u op de hoogte gebracht van het resultaat.  Dit kan 24 tot 48 uur duren.  Niet iedere test wordt op hetzelfde moment verwerkt, waardoor u op verschillende tijdstippen het resultaat van uw kind ontvangt wanneer er meerdere kinderen in het gezin getest werden.
Indien blijkt dat uw kind besmet is,  zal u opgebeld worden door het CLB of uw huisarts.
Indien uw kind negatief test, zal de school u hiervan op de hoogte brengen, ten laatste dinsdagavond 18/05/2021.

Alle leerlingen gaan in quarantaine tot ze de uitslag van hun test kennen.

2. Personen, die positief testen, blijven 10 dagen in isolatie.

Hun gezinsleden gaan op dat moment ook in quarantaine.

      Wie negatief test,  kan uit quarantaine gaan.

3. Op dit moment gelden deze maatregelen voor de leerlingen en personeelsleden van de school, niet voor hun gezinsleden. Afhankelijk van  verdere ontwikkelingen, zijn verstrengingen wel mogelijk.

Wat wil dit zeggen “in quarantaine gaan”?Blijf thuis! Ook als je niet ziek bent. Mogelijk krijg je pas later klachten.Ook zonder klachten kan je anderen besmetten.Verlaat je woning enkel als dat echt noodzakelijk is, bijvoorbeeld om naar de dokter te gaan.Ben je ouder dan 12 jaar? Draag  altijd een mondmasker.Ontvang thuis geen bezoek.Zolang jij niet ziek bent, moeten je huisgenoten niet in quarantaine.Je mag niet naar je hobby’s (sportclub, kunstacademie, jeugdbeweging,…).Je mag je familie of vrienden niet bezoeken.Meet je temperatuur 2 keer per dag.Ben je verkouden, heb je koorts, kan je moeilijk ademen, moet je vaak hoesten, of kan je niet zo goed meer ruiken en proeven?             Telefoneer direct de huisarts (van wacht).
   Bescherm je huisgenotenWas je handen met water en zeep. Doe dit meerdere keren per dag,Hoest en nies in een papieren zakdoek. Gooi de zakdoek direct  in de vuilnisbak. Was daarna je handen.
Heb je geen zakdoek? Hoest en nies dan in de plooi van je elleboog.Gebruik aparte spullen in huis: borden, glazen, bestek, tandenborstels en handdoeken,…Verlucht je woning. Zet vaak een raam of deur open.Heb geen contact met kwetsbare huisgenoten zoals oude mensen, mensen met suikerziekte

Wat vertel je aan je kind?

Het is van belang om je kind gerust te stellen. Vertel het daarom wat je via deze brief hebt vernomen.

Heb je vragen?

Je kan de gemeente vandaag telefonisch bereiken tussen 16 uur en 20 uur via 012/ 670 700.

Meer informatie?

Wij blijven de situatie van zeer nabij verder  opvolgen en houden u op de hoogte indien er bijkomende afspraken gemaakt moeten worden afhankelijk van de resultaten van het onderzoek.

Wij beseffen dat deze maatregel ingrijpende gevolgen kan hebben voor uw gezinsleven en excuseren ons voor eventuele ongemakken. In het belang van ieders gezondheid vragen wij u om deze regels strikt te volgen.

Enkel samen kunnen we het virus verslaan.

Het crisisteam

Bron Gemeente Wellen

In de gemeente Wellen  zijn n.a.v. contact onderzoek intussen meerdere besmettingen met het coronavirus vastgesteld.

Er is geen reden tot paniek, maar we nemen deze situatie  wel zeer ernstig.

Deze voormiddag ging een crisisoverleg door met de burgemeester, afgevaardigden van  het lokaal bestuur van de gemeente, de verantwoordelijke van de kinderopvang, de verantwoordelijke arts van de ELZ, de schooldirectie, en het CLB. Het provinciaal steunpunt is op de hoogte gebracht.
Op dit overleg is besloten tot het nemen van volgende preventieve maatregelen:

  1. We stelden reeds vorig weekend vast dat een aantal inwoners van de gemeente Wellen positief testten. Heel wat kinderen hebben geen symptomen. In het kader van contacttracing en verder testbeleid is het aangewezen een test uit te voeren na 7dagen van het laatste contact.
  2. We stelden vast dat tijdens buitenschoolse activiteiten een mogelijke transmissie van het virus gebeurd is. Daarom testen we breed en zullen alle leerlingen en leerkrachten van het grondgebied Wellen getest worden.
  3. Enkel een test, 7 dagen na het laatste contact op zaterdag 08/05/2021, kan uitwijzen hoe ver het virus verspreid is.
  4. Alle scholen en buitenschoolse opvang op het grondgebied van Wellen blijven gesloten tot en met dinsdag 18/05/2021.
  5. Als er een connectie is met een kinderdagverblijf, dienen de kinderen van de opvang thuis te blijven tot en met dinsdag 18/05/2021.
1.  Alle leerlingen en personeelsleden van de scholen gelegen op Wellens grondgebied zullen preventief getest worden.Deze testing wordt collectief georganiseerd in een hiervoor speciaal ingericht testcentrum:Datum: maandag 17/05/2021Locatie: Gemeentelijke sporthal “De Bloken” te Wellen (Kortestraat 12)Uur: Via de school verneemt u het exacte tijdstip waarop u hier verwacht wordt met uw kind.MEENEMEN: Kids ID, reispas of klever van de mutualiteit (rijksregister)

Graag willen we bij iedereen het belang benadrukken van deze testing! Het is enkel op deze manier dat we een goed zicht kunnen krijgen op de situatie en de nodige maatregelen kunnen nemen.

Na deze test wordt u op de hoogte gebracht van het resultaat.  Dit kan 24 tot 48 uur duren.  Niet iedere test wordt op hetzelfde moment verwerkt, waardoor u op verschillende tijdstippen het resultaat van uw kind ontvangt wanneer er meerdere kinderen in het gezin getest werden.
Indien blijkt dat uw kind besmet is,  zal u opgebeld worden door het CLB of uw huisarts.
Indien uw kind negatief test, zal de school u hiervan op de hoogte brengen, ten laatste dinsdagavond 18/05/2021.

Alle leerlingen gaan in quarantaine tot ze de uitslag van hun test kennen.

2. Personen, die positief testen, blijven 10 dagen in isolatie.

Hun gezinsleden gaan op dat moment ook in quarantaine.

      Wie negatief test,  kan uit quarantaine gaan.

3. Op dit moment gelden deze maatregelen voor de leerlingen en personeelsleden van de school, niet voor hun gezinsleden. Afhankelijk van  verdere ontwikkelingen, zijn verstrengingen wel mogelijk.

Wat wil dit zeggen “in quarantaine gaan”?Blijf thuis! Ook als je niet ziek bent. Mogelijk krijg je pas later klachten.Ook zonder klachten kan je anderen besmetten.Verlaat je woning enkel als dat echt noodzakelijk is, bijvoorbeeld om naar de dokter te gaan.Ben je ouder dan 12 jaar? Draag  altijd een mondmasker.Ontvang thuis geen bezoek.Zolang jij niet ziek bent, moeten je huisgenoten niet in quarantaine.Je mag niet naar je hobby’s (sportclub, kunstacademie, jeugdbeweging,…).Je mag je familie of vrienden niet bezoeken.Meet je temperatuur 2 keer per dag.Ben je verkouden, heb je koorts, kan je moeilijk ademen, moet je vaak hoesten, of kan je niet zo goed meer ruiken en proeven?             Telefoneer direct de huisarts (van wacht).
   Bescherm je huisgenotenWas je handen met water en zeep. Doe dit meerdere keren per dag,Hoest en nies in een papieren zakdoek. Gooi de zakdoek direct  in de vuilnisbak. Was daarna je handen.
Heb je geen zakdoek? Hoest en nies dan in de plooi van je elleboog.Gebruik aparte spullen in huis: borden, glazen, bestek, tandenborstels en handdoeken,…Verlucht je woning. Zet vaak een raam of deur open.Heb geen contact met kwetsbare huisgenoten zoals oude mensen, mensen met suikerziekte

Wat vertel je aan je kind?

Het is van belang om je kind gerust te stellen. Vertel het daarom wat je via deze brief hebt vernomen.

Heb je vragen?

Je kan de gemeente vandaag telefonisch bereiken tussen 16 uur en 20 uur via 012/ 670 700.

Meer informatie?

Wij blijven de situatie van zeer nabij verder  opvolgen en houden u op de hoogte indien er bijkomende afspraken gemaakt moeten worden afhankelijk van de resultaten van het onderzoek.

Wij beseffen dat deze maatregel ingrijpende gevolgen kan hebben voor uw gezinsleven en excuseren ons voor eventuele ongemakken. In het belang van ieders gezondheid vragen wij u om deze regels strikt te volgen.

Enkel samen kunnen we het virus verslaan.

Het crisisteam

V.R