Parkeer- en toegangsverbod Veemarkthallen

Sinds vanmiddag geldt er een parkeer- en toegangsverbod tot de Veemarkthallen. Dit verbod komt er nadat de brandweer samen met een burgerlijk-ingenieur eerder vandaag een inspectie ter plaatse deed. Daarbij is vastgesteld dat een dakspant rottingsverschijnselen vertoont waardoor instortingsgevaar dreigt. Bij burgemeestersbesluit is dan ook beslist om de zone af te zetten voor de algemene veiligheid.

Dinsdagmiddag heeft de brandweer samen met een burgerlijk-ingenieur een inspectie gedaan van de Veemarkthallen aan de Speelhoflaan. Uit de vaststellingen blijkt dat één dakspant aan de linkerhal rottingsverschijnselen vertoont en sterk is doorgebogen. Hierdoor dreigt de hele constructie te kunnen instorten. Vermits deze hal verbonden is aan de tweede hal dreigt ook hier mogelijk instortingsgevaar.

Bij burgemeestersbesluit is beslist, op basis van het advies van de brandweer Hulpverleningszone Zuid-West Limburg en het  technisch bureau ESA om met onmiddellijke ingang een algemeen parkeerverbod en toegangsverbod in te stellen in de beide hallen en de nabije omgeving buiten de hallen.

Op korte termijn zullen de eerste spanten verwijderd worden in afwachting van de volledige sloop van de tweede hal die aansluit bij het vroeger slachthuis.

Bron Stad Sint-Truiden

V.R