Wijkpolitie met elektrische fietsen de baan op: “Zichtbaar en aanspreekbaar”

Voor de wijkinspecteur is het belangrijk om in haar of zijn wijk zichtbaar en aanspreekbaar te zijn.  “De lokale politie Sint-Truiden  Gingelom – Nieuwerkerken heeft daarom sterk geïnvesteerd in de mobiliteit van de wijkinspecteurs, met aandacht voor duurzaamheid en ecologie. De politiezone heeft voor elke wijkinspecteur een elektrische fiets aangekocht. Het gaat over een investering van 35.000 euro.”, zegt burgemeester Veerle Heeren.

“Onze wijken zijn groot en uitgespreid, dus de elektrische fietsen zullen zeker van pas komen.Terwijl de wijkinspecteurs zich in hun wijk bewegen, moeten ze goed en gemakkelijk aanspreekbaar zijn. Dat lukt beter op de fiets, dan als ze met een auto voorbijrijden.”, aldus burgemeester Dries Deferm

“De elektrische fiets dient als alternatief voor de dienstwagen. De filosofie is met de fiets wanneer het kan, met de wagen wanneer het noodzakelijk is. Het contact tussen burger en politie staat centraal.”, burgemeester Patrick Lismont.

“De aankoop van deze fietsen past perfect in ons vervoersplan. Al een aantal jaren proberen we de groene lijn ook te implementeren in de uitbreiding van ons wagenpark. Er werden al verschillende hybride en elektrische voertuigen aangekocht.”, besluit Steve Provost.

Steve Provost                                                                                     Veerle Heeren
hoofdcommissaris van politie                                                             burgemeester Sint-Truiden
korpschef                                                                                            voorzitter politiecollege

Dries Deferm                                                                                       Patrick Lismont
burgemeester Nieuwerkerken                                                             burgemeester Gingelom

Bron tekst/foto’s Stad Sint-Truiden

V.R