Stad Sint-Truiden zet extra in op welzijn van jongeren

Jongeren worden op veel gebieden hard getroffen door de maatregelen die genomen worden om de verspreiding van het coronavirus in te perken. De Jeugdraad van Sint-Truiden wilde een zicht krijgen op de ervaringen en behoeften van jongeren in coronatijden en verspreidde hiervoor in december 2020 een uitgebreide enquête. Meer dan 700 jongeren die in Sint-Truiden wonen of er naar school gaan, namen deel aan de enquête. De Jeugdraad presenteerde zaterdag 6 februari de resultaten van de bevraging waarop het stadsbestuur meteen besliste om enkele acties te ondernemen om jongeren extra te ondersteunen in deze moeilijke periode.

“We kregen verschillende signalen dat jongeren in Vlaanderen een moeilijke periode kennen door corona. Om na te gaan hoe het gesteld is met onze Truiense jeugd hebben we een bevraging verspreid via verschillende kanalen. Maar liefst 720 jongeren, vooral 12- tot 19-jarigen, vulden de bevraging in. Uit de resultaten blijkt dat ook veel jongeren in Sint-Truiden een moeilijke tijd doormaken. De Jeugdraad werkt dan ook graag samen met het stadbestuur om de Truiense jeugd te helpen en te ondersteunen waar mogelijk”, zegt voorzitter van de Jeugdraad Floor Daniëls.

Zo geeft 53% van de respondenten aan dat ze in meer of mindere mate last hebben van verveling, eenzaamheid en stress door corona en de bijhorende maatregelen. 3% van de jongeren krijgt frequent af te rekenen met geweld binnen de gezinsbubbel en daarbuiten, en 8% wordt hier soms mee geconfronteerd. 6% van de deelnemende jongeren heeft thuis geen plek om even tot rust te komen.

Snel actie ondernemen

“De resultaten van deze bevraging maken duidelijk dat er snel actie moet worden ondernomen voor het welzijn van onze jongeren. 10% van de jongeren geeft aan bij niemand terecht te kunnen met zijn of haar gevoelens. Jongeren moeten hun emoties kunnen uiten en erover kunnen praten, zeker in deze moeilijke tijd. Daarom willen we hen als stad naar de juiste instanties begeleiden met behulp van de crisiskaart. Sint-Truiden telt verschillende organisaties die jongeren een luisterend oor willen bieden. Om jongeren die hier nood aan hebben naar de juiste instanties te begeleiden, hebben we twee jaar geleden de crisiskaart gelanceerd. Op de crisiskaart vinden jongeren alle belangrijke noodnummers samen met specifieke nummers van organisaties in Sint-Truiden die een luisterend oor bieden en samen met hen een oplossing op maat zoeken. Deze kaarten zullen we de komende weken zowel digitaal als gedrukt extra verspreiden in de middelbare scholen van Sint-Truiden. Er is altijd iemand die naar je luistert, dat willen we met deze crisiskaart nog maar eens duidelijk maken,” zegt schepen van Jeugd Hilde Vautmans.

Bron tekst/foto’s Stad Sint-Truiden.