Stad Sint-Truiden plant 79 extra bomen aan in het Speelhof

Deze week krijgen 79 extra bomen een geschikte plaats in het Speelhof in Sint-Truiden. Hiermee zet het stadsbestuur een volgende stap in de realisatie van het bomenbeleidsplan.

In het bomenbeleidsplan van de stad staat de ambitie om 2.600 bijkomende bomen aan te planten tegen 2024. Dat is geen loze belofte. Het extra groen wordt stapsgewijs uitgerold. Op donderdag 28 januari werden 79 bijkomende bomen van diverse soorten aangeplant in het Speelhof.

“De aanplant van de 79 bomen in het Speelhof is een strategische keuze. Op deze locatie kan het gunstige klimaateffect van de bomen maximaal renderen. Door de aanwezigheid van meer bomen  beperken we het fijn stof en gaan we de opwarming tegen. De volgende dagen en weken worden er nog ongeveer 300 bomen extra aangeplant op ons grondgebied”, verduidelijkt schepen van Leefmilieu en Natuur Ingrid Kempeneers.

“De aanleg van extra groen is één van de acties in ons klimaatplan. Het is een belangrijke maatregel om de CO2-emissie in onze stad de komende jaren te kunnen terugdringen. De aanplant van de 2.600 extra bomen zal hier zeker een bijdrage aan leveren. Door deze vergroening in onze stad zorgen we voor een leefbaar Sint-Truiden”, aldus nog burgemeester Veerle Heeren.

Bron tekst foto’s Stad Sint-Truiden V.R