Sint-Trudo Ziekenhuis neemt verregaande voorzorgsmaatregelen

We merkten de voorbije dagen een toename in het aantal COVID-19-besmettingen en dit bij onze medewerkers én onze patiënten.
Deze situatie genoodzaakt ons verregaande voorzorgsmaatregelen te nemen.

De meeste geplande opnames en ambulante behandelingen worden alvast stopgezet tot 1 februari, zodat we alle patiënten in levensbedreigende nood wél kunnen helpen en met de beste zorgen kunnen omringen.

Alle zorg die via een aparte stroom kan opgezet worden of die levensnoodzakelijk is, kan wel doorgaan in het ziekenhuis:
– consultaties;
– dialysecentrum;
– oncologisch dagziekenhuis (kankerbehandelingen).
Ook de vitale functies van het ziekenhuis blijven beschikbaar, om de noodzorg binnen de regio Sint-Truiden te garanderen: spoed, operatiekwartier, labo, radiologie, materniteit.

Voor de zorg die blijft doorgaan in het ziekenhuis blijft een strikte compartimentering gelden met toegewezen personeel per afdeling. Het ziekenhuis voorziet nog steeds een zeer intensieve screening van patiënten en personeel.
We roepen nogmaals op om alle maatregelen te blijven toepassen: handhygiëne, mondmaskerbeleid, afstand houden, …
Deze maatregelen worden telkens in nauwe samenspraak met de gezondheidsinspectie genomen.

Voor elke op dit moment opgenomen patiënt wordt uitvoerig besproken met de verschillende betrokken artsen wat de mogelijkheden zijn voor het ziekenhuisverblijf. Welke beslissingen behoren tot de mogelijkheden: het ziekenhuisverblijf zoals gepland afronden, transfer naar een ander ziekenhuis, ontslag uit het ziekenhuis, …

We hopen van harte dat deze drastische maatregelen het tij snel doen keren. We drukken je nogmaals op het hart dat deze maatregelen er zijn voor ieders veiligheid en rekenen op jouw medewerking.

We zijn ons bewust van de moeilijke situatie voor onze patiënten en hun naasten, alsook voor de inwoners van onze regio.

Onze absolute prioriteit ligt uiteraard bij al onze patiënten, maar onze gedachten gaan ook uit naar al onze medewerkers en onze andere collega’s in de zorg die zich al bijna een jaar voluit inzetten voor het bestrijden van Covid-19, bovenop de normale dagelijkse zorg.

Een lichtpuntje is wel dat het uitleveren van de vaccins niet in het gedrang komt, omdat de apotheek via een aparte ingang bereikt kan worden en het hier over korte transacties gaat.

V.R