Controle in het kader van illegale tewerkstelling

In het kader van illegale tewerkstelling organiseerden de politiezones Sint-Truiden – Gingelom – Nieuwerkerken en Getevallei (Tienen – Landen) op dinsdag 8 december 2020 een controle in de groenteteelt samen met de Algemene Directie Toezicht op de Sociale Wetten (TSW) van de FOD Werk, Arbeid en Sociaal overleg en de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ).

Er werden controles uitgevoerd in Gingelom en Attenhoven.

Drie bedrijven werden gecontroleerd en 17 werknemers. Eén persoon bleek gebruik te maken van een valse identiteitskaart. Hij werd bestuurlijk aangehouden en ter beschikking gesteld van de Dienst Vreemdelingenzaken.

De politiezones Sint-Truiden – Gingelom – Nieuwerkerken en Getevallei blijven in de toekomst dergelijke controles organiseren in samenwerking met externe partners.

Dergelijke fenomenen stoppen niet aan de grenzen van een politiezone of een provincie, door de expertise en middelen waar we samen over beschikken in te zetten, kunnen we nog betere resultaten neerzetten.

V.R