Afvalfactuur Limburg.NET Sint-Truiden

De afvalfactuur voor de huisvuilophaling van 2019 valt de volgende dagen in de brievenbus bij de inwoners van Sint-Truiden. Het stadsbestuur kreeg hierover heel wat vragen.

Het aanslagbiljet dat onze inwoners eind vorig jaar ontvingen voor hun huisvuilophaling, werd verstuurd in de loop van de maand november 2018 en handelde over het aanslagjaar 2018. Inwoners kregen de tijd tot 9 januari 2019 om deze factuur te betalen.

Op uitdrukkelijke vraag van Limburg.net werd aan de gemeente gevraagd om het kohier van belastingsplichtigen vroeger op te maken, zodat de inning in een zelfde boekjaar kan gebeuren. De huisvuilbelasting wordt rechtstreeks betaald aan Limburg.net die elke week het huisvuil komt ophalen.

Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 2 augustus 2019 het kohier goedgekeurd op basis waarvan Limburg.net de facturatie voor de huisvuilophaling 2019 opmaakte. Ook voor deze factuur geldt een betalingstermijn van twee maanden.

Vanaf volgend jaar zal de financiële dienst van de stad er naar streven om het kohier op te maken halfweg het jaar.

Geef een antwoord