Het lokaal bestuur Sint-Truiden wil Truienaars laten meedenken over nieuwe straatnamen. De ideeรซn zijn meer dan welkom want door de ontwikkeling van nieuwe woonprojecten komen er heel wat straten bij. Voortaan mag iedereen meedenken over een geschikte naam voor een straat, die past bij de geschiedenis, omgeving en beleving van de straat.

โ€œAls stadsbestuur willen we de inwoners meer betrekken bij het beleid dat doen we onder andere met de dorpsbabbels. Ook met het project โ€˜STRAAT ZKT NAAMโ€™ willen we burgers laten participeren. Voor ons is inspraak van de burgers echt belangrijk. Daarom doen we nu een beroep op onze inwoners. We zoeken nieuwe straatnamen en roepen iedereen op suggesties te delen. Er zijn wel enkele voorwaarden aan verbonden. Namen van levende personen komen niet in aanmerking. Je eigen naam nomineren kan dus nietโ€, zegt waarnemend burgemeester Hilde Vautmans al lachend. โ€Iedereen die een passende naam heeft kan dit laten weten. Digitaal via het participatieplatform van de stad, je volgt hiervoor de knop op de websiteย www.sint-truiden.be/straatnamen. Mailen kan naarย straatnamen@sint-truiden.be. In het infoblad vind je op pagina 9 een kaart waar je je voorstel op kan noteren. Deze kan gepost worden in de brievenbus aan het stadskantoorโ€

โ€œTussen de Fabriekstraat en de Boomgaardenstraat is de realisatie van woonproject โ€˜De Kavelโ€™ gestart. Binnen deze zone komen drie nieuwe straten. Daarnaast is er nog een straat zonder naam: De Kalemanstraat van Zoutleeuw loopt door in Sint-Truiden. Voor dit gedeelte rekenen we op voorstellen van de Truienaarsโ€, aldus Johan Mas schepen van Openbare werken.

โ€œOnze stad heeft al heel wat mooie straatnamen met betekenis denk maar aan het Ber Joekpad, genoemd naar een Truiens volksfiguur of de Fouga Magisterlaan, genoemd naar het gelijknamige tweemotorig vliegtuig van de militaire luchthaven in Brustem. Op het rondpunt in Brustem staat zoโ€™n Fouga Magister in de kleuren van de Rode Duivels om permanent de speciale band tussen Sint-Truiden en de Belgische Luchtmacht duidelijk te makenโ€, weet Stijn Vanoirbeek, schepen van Cultuur.

De suggesties dienen te voldoen aan een aantal voorwaarden.

  1. De regels zoals vastgelegd in het ‘Decreet tot bescherming van de namen van de openbare wegen en pleinen’ van 28 januari 1977.
  2. De plaatselijke geschiedenis, het kunst- en cultuurleven, de toponymie en de volkskunde.
  3. De naam van een nog levende persoon mag niet worden gebruikt.
  4. Enkel namen vanuit historisch, wetenschappelijk of algemeen-maatschappelijk oogpunt worden aanschouwd als belangrijke figuren.
  5. De naam van een lid van de koninklijke familie, overleden of nog in leven, mag enkel worden gebruikt als de regering vooraf haar toestemming geeft.

Aan het toekennen van een straatnaam gaat een hele procedure vooraf. De cultuurrraad en het stadsarchief zullen advies geven op de voorstellen. Zowel het schepencollege als de gemeenteraad zullen de definitieve namen goedkeuren. Op de websiteย www.sint-truiden.be/straatnamenย vind je meer info over deze procedures.

@Stad Sint-Truiden

V.R.