Verkeersveilige schoolstraat in Grevensmolenweg

De Grevensmolenweg wordt vanaf 1 december 2020 bij het begin en het einde van de schooltijd automatisch afgesloten door middel van een slagboom. Hierdoor wordt de straat omgevormd tot schoolstraat die tijdelijk enkel toegankelijk is voor fietsers en voetgangers. Het is de bedoeling om de verkeersveiligheid en luchtkwaliteit aan schoolomgevingen te verbeteren zodat kinderen en jongeren zich veilig naar school kunnen begeven.

Het valt niet te ontkennen: vlak voor en na schooltijd is het een drukke bedoening aan de schoolpoort. Door de wirwar van aan- en afrijdende wagens moet je als zwakke weggebruiker niet alleen erg uit je doppen kijken, er komen dan ook heel wat fijnstof en uitlaatgassen in de lucht terecht.

Paraat voor de schoolstraat

Het stadsbestuur van Sint-Truiden hecht veel belang aan het creëren van verkeerveilige schoolomgevingen voor kinderen en jongeren. Eind 2018 namen drie Truiense scholen deel aan het proefproject ‘paraat voor de schoolstraat’ rond de invoering van verkeersveilige schoolstraten. De straten van de betrokken scholen werden tijdens het proefproject bij het begin en het einde van de schooltijd afgesloten door middel van nadars die de doorgang van wagens verhinderden. Dit proefproject werd positief geëvalueerd door de deelnemende scholen. De omgeving van 2 van de 3 betrokken scholen wordt dan ook definitief omgevormd tot schoolstraat. De Grevensmolenweg is als eerste aan de beurt.

Een schoolstraat: veilig en gezond

“De Grevensmolenweg is vanaf 1 december een officiële schoolstraat die automatisch wordt afgesloten met een slagboom. ’s Ochtends is de straat tussen 8u15 en 8u50 enkel toegankelijk voor fietsers en voetgangers. Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag is er na schooltijd geen gemotoriseerd verkeer toegelaten tussen 15u en 15u35 en op woensdag tussen 11u35 en 12u25. Hulp- en nutsdiensten kunnen natuurlijk wel nog steeds passeren en bewoners krijgen een badge om de straat in te rijden wanneer de slagboom gesloten is en kunnen de straat uitrijden via de Gorsemweg,” legt burgemeester Veerle Heeren uit.

“Op deze manier willen we de schoolgaande kinderen van GO! basisschool Momentum en de kleuterafdeling van basisschool Sint-Rita een veilige omgeving bezorgen zodat ze te voet of met de fiets naar school kunnen gaan. Een schoolstraat is bovendien goed voor de gezondheid van de ouders en die van de kinderen want de luchtkwaliteit gaat erop vooruit en ze nemen misschien sneller de fiets of gaan te voet naar school, nu ze niet meer met de wagen voor de schoolpoort kunnen stoppen. We blijven voortdurend onderzoeken welke verbeteringen we kunnen aanbrengen om alle schoolomgevingen, zowel in de dorpen als in het centrum, zo verkeersveilig mogelijk te maken voor alle kinderen en jongeren,” besluit burgemeester Veerle Heeren.

Bron tekst/foto Stad Sint-Truiden

V.R