Overzicht coronamaatregelen specifiek in Sint-Truiden

vrijdag 24 juli 2020

In dit handige overzicht vind je alle coronamaatregelen terug die van toepassing zijn specifiek voor Sint-Truiden.

MONDMASKERPLICHT
Vanaf zaterdag 25 juli is het voor bezoekers van een horecazaak verplicht een mondmasker te dragen wanneer ze in de horecazaak toekomen, wanneer ze de tafel verlaten en wanneer ze de horecazaak weer verlaten.

Vanaf zaterdag 25 juli is het bovendien verplicht om een mondmasker te dragen in de zone op en binnen de stadsvesten, de Stationsstraat, het stadspark en domein ’t Speelhof (uitgezonderd de Finse piste) (voor iedereen +12 jaar die zich te voet of met de fiets in deze zone verplaatst) en voor bezoekers aan elke soort van ambulante handel.

Sinds zaterdag 18 juli is het dragen van een mondmasker of elk alternatief in stof dat de mond en de neus bedekt VERPLICHT voor alle bezoekers boven de 12 jaar van de HASPENGOUW MARKT, kermissen, braderieën en rommelmarkten op het grondgebied van de stad Sint-Truiden. Het blijft bovendien verplicht om een mondmasker te dragen in alle publieke gedeelten van de gebouwen van de stad en het OCMW van Sint-Truiden.

Het dragen van een mondmasker blijft ook verplicht in volgende plaatsen: in winkels en winkelcentra; in bioscopen, theater-, concert- en conferentiezalen, auditoria, gebedshuizen, casino’s, speelhallen, musea, bibliotheken, de publieke ruimtes van gerechtsgebouwen en op het openbaar vervoer.

VEILIG WINKELEN EN HASPENGOUW MARKT
De stad Sint-Truiden doet er alles aan om winkelen zo veilig  mogelijk te laten verlopen. Meer informatie over de veiligheidsmaatregelen vind je hier:
– Haspengouw Markt
– Winkelen in Sint-Truiden

CONTACTCENTER
Zit je met vragen over de lokale toepassing van de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus? Dan kan je contact opnemen met het ContactCenter van de stad Sint-Truiden.
Het ContactCenter is telefonisch bereikbaar op het nummer 011 70 14 14 of via info@sint-truiden.be

 • maandag van 9u tot 16u
 • dinsdag van 9u tot 16u
 • woensdag 9u tot 16u
 • donderdag van 9u tot 16u
 • vrijdag van 9u tot 16u
 • zaterdag van 9u tot 12u

BOODSCHAPPENDIENST
Voor risicogroepen wordt er een boodschappendienst georganiseerd voor levensnoodzakelijke middelen. Wie hierop een beroep wil doen, kan contact opnemen met het ContactCenter 011 70 14 14.

STEDELIJKE ACCOMMODATIES: OPEN

 • Het stadskantoor werkt met gesloten deuren en enkel na afspraak via het ContactCenter: 011 70 14 14.
 • Via het snelloket kan je in het stadskantoor terecht zonder afspraak voor volgende zaken: vuilzakken; GFT-sticker; containerparkkaart; budgetmeter; deeltijdse werkloosheid; afspraak maken met een dienst; afhalen reispas; afhalen rijbewijs; afhalen attesten (attest van woonst, attest van gezinssamenstelling, attest van leven, attest van nationaliteit, attest van wettelijke samenwoning). De openingsuren van het snelloket kan je hier terugvinden.
 • Sociaal Huis (OCMW) werkt op afspraak via 011 69 70 30
 • Alle locaties van de buitenschoolse kinderopvang Tutti Frutti blijven 
 • De Parkeerwinkel: op afspraak via 011 87 28 82 of via parkeerwinkel@sint-truiden.be
 • Ook de reguliere werking van de brandweer en de lokale politie zijn verzekerd. 
 • De atletiekpiste en het kunstgrasveld van het sportcomplex van Nieuw Sint-Truiden voor het sporten in groep onder begeleiding en te gebruiken op reservering via reservatie.sport@sint-truiden.be.
 • Bibliotheek Toni Coppers (enkel voor het uitlenen van materiaal). Meer informatie over de werking van de bib vind je hier.
 • De dienst Sport 
 • De dienst Jeugd 
 • Het stadswerkhuis 
 • De leeszaal van het Stadsarchief op woensdag van 13ut tot 16u en op vrijdag van 13u tot 16 en dit enkel na afspraak via info.archief@sint-truiden.be
 • De balies van cultuurcentrum de Bogaard en Toerisme Sint-Truiden 
 • Het Huis van de Wereld
 • Het Huis van de Ondernemer (dienst Lokale Economie)
 • Alle sporthallen: Trudo, Gazo, Nieuw Sint-Truiden en Oud-Atheneum: enkel op reservering via reservatie.
 • Het woonenergieloket: enkel op afspraak

STEDELIJKE ACCOMODATIES: GESLOTEN 

 • buurtrestaurant in de deelgemeenten (Zepperen, Gelinden, Velm, Nieuw Sint-Truiden)
 • het recreatiezwembad Sint-Pieter is definitief gesloten. 

AFVALOPHALING EN CONTAINERPARK

Containerpark
Het containerpark van Sint-Truiden is open MAAR om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan roepen we je op om onderstaande richtlijnen goed te lezen en NIET naar het containerpark te komen tenzij strikt noodzakelijk:

 • Stel je bezoek uit en stockeer thuis uw afval of geef het mee met de huis-aan-huisophaling.
 • Het containerparkbezoek kan ENKEL op afspraak: via 011 70 14 14 of via de afsprakenmodule.
 • De toegang is beperkt. Er wordt slecht een beperkt aantal wagens per uur toegelaten volgens reservatie.
 • Elke kaarthouder kan maximum 1 bezoek per week aan het park brengen.
 • Kom ALLEEN naar het park. Indien het niet anders kan met MAX. 2
 • Blijf tijdens het aanschuiven in uw wagen zitten.
 • Je kan voorlopig enkel elektronisch betalen.
 • HOU AFSTAND (1,5 meter) 
 • Asbest nog steeds niet welkom in het recyclagepark en er is ook nog geen huis-aan-huisinzameling van asbest.  Omdat de mondmaskers type FFP3 nog steeds worden voorbehouden voor de zorgsector, mogen wij voorlopig nog geen asbest op het recyclagepark aanvaarden. Ook de huis-aan-huisinzamelingen van asbest zijn opgeschort.  Er kunnen ook nog geen ophalingen ingepland worden.  Wij verwachten niet dat de huis-aan-huisinzameling van asbest voor 1 september opgestart kunnen worden.    
 • kleding kan NIET.
 • Voor het afhalen van gratis compost of houtsnippers moet je ook vooraf een afspraak maken. Je moet hierover eigen materiaal voorzien. (zowel voor het vervoer als het inladen)
 • De gratis lenteschoonmaakactie is UITGESTELD tot na de crisis.
 • Volg altijd de richtlijnen van de parkwachter.
 • Ophaling van het snoeiafval en glasophaling blijven doorgaan aan huis zoals voorzien op je afvalkalender.

❗ Heb je geen containerparkkaart? Stuur dan een mailtje met je naam, adres, scan/foto inschrijvingsbewijs van je voertuig (voor-en achterzijde) en scan/foto van je identiteitskaart (voor- en achterzijde) naar info.stadsloket@sint-truiden.be.  Je kaart wordt dan aangemaakt en per post bezorgd.

Wanneer je een afspraak hebt voor het langskomen op het containerpark, vergeet zeker niet jouw containerparkkaart goed zichtbaar te leggen in je voertuig. Vul het afsprakenformulier steeds correct in en vul daarbij altijd je nummerplaat correct in.

Afvalophaling
In lijn met de huidige maatregelen van de Federale overheid blijft de afvalophaling van Limburg.net voorlopig gegarandeerd. Het aantal aangeboden afvalzakken is beperkt tot vier per afvalsoort.

GFT-sticker
Sinds 1 juni 2020 ledigen de ophalers enkel gft-containers met een sticker van 2020.

De ophaling aan huis van asbest wordt voor onbepaalde tijd uitgesteld. 

Werp papieren zakdoeken in de vuilbak en doe ze vervolgens in de huisvuilzak. Doe ze zeker niet bij het papier en karton!

Tegoed huisvuilzakken
Een aantal vaste verdeelpunten van de tegoed huisvuilzakken zijn ondertussen doorheen hun voorraad. Heb je intussen toch dringend huisvuilzakken nodig? Dan kan je altijd een rol huisvuilzakken kopen in de supermarkt. Hier vind je een overzicht.

Produceer jijzelf of een gezinslid meer afval om medische redenen? Dan heb je eenmaal per jaar recht op een sociale tegemoetkoming onder de vorm van 3 rollen grote rollen huisvuilzakken. Mensen die hier recht op hebben kunnen contact opnemen met het ContactCenter: 011 70 14 14 of info@sint-truiden.be

Het tegoed aan huisvuilzakken blijft geldig tot eind december van dit jaar. Je kan ze afhalen van zodra de voorraad weer aangevuld is in jouw supermarkt. 

Textiel
De textielophalingen zijn tot nader order geannuleerd.

Grof vuil
Sinds het begin van de maand mei gaat de ophaling grofvuil opnieuw door zoals gepland. Meer info over de ophaling van grofvuil vind je hier.

Afval correct aanbieden
Toon respect voor de ophalers, bied je afval correct aan!
* De ophaling start zoals steeds om 6 uur ’s ochtends. Zet je afval de avond voordien of uiterlijk ’s ochtends om 6u buiten, zo staat het steeds tijdig aan de straat.
* Respecteer de maximumgewichten die in de container of zak mogen. bv. Een pakket papier mag max. 15 kg wegen, een grote zak huisvuil 10 kg en een kleine zak 5 kg.
* Zorg ervoor dat je niet teveel afval buiten zet per ophaalbeurt: maximum 4 zakken voor huisvuil, pmd en groenafval, max. 2 m³ tuin- en snoeihout en max. 1 m³ papier en karton
* Sorteer correct zodat je afval niet geweigerd moet worden.

REGELING VOOR HET INZETTEN VAN SEIZOENSARBEIDERS
Sint-Truiden, Nieuwerkerken en Borgloon huisvesten jaarlijks heel wat seizoenarbeiders die tewerkgesteld zijn in de land- en tuinbouw. Stad Sint-Truiden ontving vorig jaar 4631 ingeschreven seizoenarbeiders. In augustus worden er jaarlijks tussen de 1500 en 1600 seizoenarbeiders ingeschreven in Sint-Truiden. Het merendeel van deze arbeiders komt uit Polen, Bulgarije, Roemenië en Oekraïne. Maar ook uit landen als Slovakije, Spanje, Italië, Portugal,… Verschillende van deze landen krijgen van de FOD Buitenlandse Zaken een code oranje of zelfs code rood. Dit betekent dat Belgen die naar één van deze landen reizen en terugkeren naar België verplicht een test moeten laten uitvoeren en in quarantaine gaan.

Gezien vele seizoenarbeiders uit deze risicogebieden afkomstig zijn, is het aangewezen ook voor hen aangepaste maatregelen te treffen. De seizoenarbeiders in onze streek verblijven vaak met grote groepen in de voorziene woongelegenheden en begeven zich ook in de publieke ruimtes. Hierdoor zou één besmette seizoenarbeider snel een nieuwe besmettingshaard kunnen vormen. Om de volksgezondheid te kunnen garanderen in de stad Sint-Truiden, gemeente Nieuwerkerken en stad Borgloon en te vermijden dat het COVID-19 virus via de seizoenarbeiders zou worden binnengebracht en verspreid, geldt vanaf dinsdag 28 juli volgende regeling:

1.           Werknemers uit het buitenland die zich inschrijven bij de stad/gemeente als seizoenarbeider moeten een attest voorleggen van maximum 48 uur oud waaruit blijkt dat ze COVID19-negatief getest zijn. Dit gaat in vanaf dinsdag 28 juli.

2.           Indien geen attest kan worden voorgelegd, dient de werkgever te zorgen voor quarantaine-voorzieningen voor deze arbeiders. Zij moeten de richtlijnen voor testen en quarantaine volgen. Dit betekent dat ze meteen na aankomst contact moeten nemen met een arts om een eerste test af te spreken.

3.           De werkgevers dienen zich te houden aan de Generieke gids met aanbevelingen in verband met de veilige organisatie van de tewerkstelling. Daarbovenop willen we de werkgevers verplichten om dagelijks (vanaf dinsdag 28 juli) de temperatuur te nemen van hun seizoenarbeiders, deze te registreren en bij ziektesymptomen en verhoogde temperatuur dringend een arts te raadplegen.

Bijkomende info: Dienst Lokale Economie: info.economie@sint-truiden.be

Bron Stad Sint-Truiden

V.R