Sint-Truiden herdenkt

Op zondag 13 september 2020 herdenkt Sint-Truiden de mensen die overleden zijn tijdens de coronacrisis. Door de strikte maatregelen hebben nabestaanden tijdens deze periode geen of slechts op een beperkte manier, en op afstand, afscheid moeten nemen van hun dierbaren. Daarom wil het stadsbestuur een blijvende stilteplek inrichten aan de rozentuin in het Speelhof met een gedenkteken. Familieleden en vrienden kunnen dan op elk moment wanneer zij er behoefte aan hebben naar deze stilteplek gaan om hun dierbaren te herdenken.

Sint-Truiden telt sinds de start van de coronacrisis tot op heden 275 overlijdens (periode 12 maart 2020 -15 juli 2020).  Families hebben vooral tijdens de lockdown in moeilijke omstandigheden en intieme kring afscheid genomen. Dat heeft het rouw- en verwerkingsproces anders doen verlopen. Ook nu nog gelden er strikte afstandsregels en beperkte contacten. Daardoor wordt verdriet op voor sommigen op een eenzame manier ervaren. Met de inrichting van een stilteplek aan de rozentuin van het Speelhof wil het stadsbestuur een herdenkingsplaats creëren.

Zondag 13 september, exact een half jaar na de lockdown van de coronacrisis,  zal op deze locatie een ingetogen herdenkingsmoment, georganiseerd worden. Ook de buurgemeenten zullen betrokken worden bij deze herdenking. Familieleden van overledenen en ook anderen kunnen vanaf dan op de stilteplek terecht. Diezelfde dag zal in de verschillende dorpen van onze stad ook een reveil plaatsvinden waar familieleden in hun bubbel kunnen aan deelnemen.

“Ieder van ons kent iemand die ons tijdens de coronacrisis ontvallen is. Door de beperkende maatregelen zijn veel mensen begraven in intieme kring en kreeg niet iedereen de kans om afscheid te nemen of steun aan de nabestaanden te betuigen. Met de inrichting van een stilteplek willen we een blijvende plaats creëren in de stad waar mensen troost vinden”, vertelt burgemeester Veerle Heeren.

Bron Stad Sint-Truiden

V.R