UPDATE CORONA: NOODOPVANG ❗ 30 maart 2020 10u30

OPGELET: Kinderen die al werden aangemeld via de school moeten NIET opnieuw ingeschreven worden. Andere wel, UITERLIJK op dinsdag 31 maart.

👉 Voor de opvang tijdens de paasvakantie vraagt de overheid dat ouders die thuis zijn, hun kinderen zoveel mogelijk thuis opvangen.

👉 Voor kinderen met ouders met een cruciaal beroep of kinderen met ouders die niet in de mogelijkheid zijn om hun kinderen thuis op te vangen of kinderen in een kwetsbare thuissituatie, zal er noodopvang georganiseerd worden. Voor deze noodopvang geldt dat de zogenaamde ‘contactbubbels’ niet doorbroken mogen worden, dit wil zeggen dat kinderen die de voorbije weken geen contact met elkaar hadden, nu ook niet in contact gebracht mogen worden.

👉 Enkel ouders uit bovenstaande categorieën kunnen gebruik maken van de noodopvang. Bij twijfel kan de kinderopvang een attest van de werkgever vragen (geldt niet voor kwetsbare thuissituatie).

Wat betekent dit concreet?

👉 Alle inschrijvingen voor de paasvakantie die al geregistreerd waren, worden kosteloos geannuleerd.

👉 De noodopvang in kleine groepjes in al onze locaties (scholen) blijft verder lopen.

👉 De opvang voor kinderen van 2,5 tot 12 jaar wordt georganiseerd in de scholen zelf. Dit betekent dat kinderen worden opgevangen in de school waar ze ook voor de paasvakantie verbleven.

👉 Dit impliceert dat er meer locaties zullen zijn dan het geval tijdens reguliere vakantieperiodes. Deze spreiding is echter noodzakelijk om de bestaande contactbubbels te behouden en besmettingsgevaar te minimaliseren.

👉 Voor opvangvragen voor kinderen van 0-3 jaar (die nog niet naar school gaan) kan je terecht bij het ContactCenter 011 70 14 14

👉 Voor opvangvragen voor kinderen van 12-14 jaar (secundair onderwijs) kan je terecht bij het ContactCenter 011 70 14 14

❗ Alle ouders met opvangnoden die in aanmerking komen voor de noodopvang en hun kinderen nog niet via de school inschreven, vragen we om contact op te nemen met het ContactCentrum op het nummer 011 70 14 14 of via info@sint-truiden.be.

Het ContactCenter is bereikbaar van maa-vr 09-16u en za 09-12u

We wensen alle ouders uitdrukkelijk te bedanken voor de inspanningen die ze leveren om de maatregelen op te volgen.

💕 Op onze website www.sinttruidensolidair en via de facebookpagina #sinttruidensolidair posten we regelmatig ideeën om de creativiteit bij kinderen te stimuleren.

Bron Stad Sint-Truiden

V.R.