Update: inwoners Brustem willen géén racecircuit in hun achtertuin!

Een racecircuit van 1,5 km lengte, voor 150 tot 500 testauto’s, met een overdekte parking van minstens 1.200 m2, een kantoorgebouw voor 110 tot 150 werknemers, bijkomende parking voor het personeel. Testheuvels, een testveld met verschillende soorten verhardingen. Anno 2019 denk je dan aan een inplanting in een industriezone. Het heeft immers weinig of niets met ‘leefbaar wonen’ te maken. De verbijstering bij vele inwoners van Brustem en omstreken is dan ook groot. Men overweegt dat ‘grote verhaal’ in te plannen in, achter of tussen woonzones!

Het bedrijf Punch Powertrain wil haar oppervlakte verdubbelen met bijna 17 ha extra. Na een studie blijven vier mogelijke locaties over: van de grote industriezone op het voormalige militaire domein tot drie locaties die vandaag ‘anders ingekleurd zijn’.

Een van die zones behelst het binnengebied tussen de Tongersesteenweg, Vliegveldlaan en Luikersteenweg, in Brustem bij Sint-Truiden. Vandaag is dit een groene long met fruitteelt en landbouw, omgeven door woningen, vlak naast de dorpskern van Brustem.

Ook een zone die gesmaakt wordt toeristen, wandelaars en fietsers, die ook een veilige en gezonde doorsteek biedt voor de schoolgaande jeugd of shoppers, die van Brustem naar Sint-Truiden centrum trekken.

De bewuste zone is al omgeven door drie drukke verkeerswegen, met veel vrachtverkeer, waar met de regelmaat van de klok ongevallen te betreuren vallen. De inplanting van een industriezone zal voor nog meer verkeersellende, vervuiling en lawaaihinder op de genoemde wegen zorgen. De Windmolenstraat zou als ontsluitingsweg van de kombaan dienen, waarbij de Geelstraat en de Brandhoutstraat nóg meer sluipverkeer te verwerken zullen krijgen.

Het is nu al razend gevaarlijk op de oversteekzones op een aantal van de betrokken wegen, denk maar aan de kruispunten met de Groenstraat en de Rellestraat.

Nog verder uitbreiden!

In eerste instantie gaat het om een testbaan met kantoorgebouw en parkings, samen goed voor 17 ha industriezone. Te vergelijken met een oppervlakte van 24 (!) voetbalvelden.

De mogelijkheid op een verdere uitbreiding, in een residentiële omgeving met agrarisch karakter, staat in de betrokken studie vermeld! Er is ook sprake van een bijkomende cluster van grootwinkels voor autobedrijven.

Waardoor ‘leefbaar wonen’ in de betrokken zone nog zoveel meer onder druk komt te staan. Dat geldt logischerwijze ook voor de omliggende woonzones, zoals Brustem Centrum.

 • Het begint bij een testcircuit van 1,5 km lengte, met een oppervlakte van 17 ha, en 150 testwagens, met een verwachte groei naar 400 tot 500 testauto’s!
 • Een overdekte parking van 1.200 m2 plus personeelsparking, wat ook een impact zal hebben op de afwatering voor de omliggende woonzones.
 • Het betrokken bedrijf geeft in de studie aan dat men in het kader van geluidsoverlast een ruime wal of buffer nodig heeft om de overlast wat te kunnen beperken.
 • Een 150-tal personeelsleden die de kombaan en het bedrijvencomplex hoofdzakelijk per wagen zullen bereiken. Plus leveranciers (vrachtwagens), bezoekers, enz.
 • Extra vervuiling (uitlaatgassen, e.a.).
 • Lichtpollutie.
 • Waardevermindering van eigendommen omwonenden!
 • Levenskwaliteitsvermindering voor de bevolking.
 • Veilige- en gezonde (school)route naar het stadscentrum valt ten prooi.
 • Onteigening gronden fuittelers en landbouwers.
 • Verdwijnen open ruimte, een groene (zuiverende) long voor St-Truiden en Brustem.
 • Woonzones raken ingesloten tussen verschillende industriezones.

Er is geen sprake van een maatschappelijke meerwaarde door de integratie van een dergelijk project in een woonkern. Een belangrijke synergie tussen de bewoners en het betrokken bedrijf ontbreekt. Het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen stelt bovendien dat hinderende en niet-verweefbare activiteiten voor de directe omgeving, zoals een testbaan voor auto’s, gescheiden dient te worden van een woonkern, volgens de geldende ruimtelijke principes. Volgens het BRV is de ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen, die waardevolle natuur en samenhangende landbouwgebieden versnipperen, ongewenst.

Zwarte vlaggen!

Het gaat om een ingrijpend project, waar vele Truienaren direct en indirect mee geconfronteerd zouden worden!

Vele bewoners van de betrokken woonzones (Vliegveldlaan, Brandhoutstraat, Wind-molenstraat, Geelstraat, Luikersteenweg en Tongersesteenweg) en Brustem Centrum maken zich grote zorgen over hun levenskwaliteit. De vele zwarte vlaggen in het straatbeeld spreken voor zich. De mensen zijn bezorgd en boos!

Bij wie en hoe kunnen we bezwaar indienen? Een vraag die om de haverklap gesteld wordt. Vragen die niet alleen uit de genoemde straten komen. Het onbegrip over een racecircuit dichtbij woonzones, op een steenworp van Brustem Centrum, en op 2,5 km van het centrum van Sint-Truiden is groot. Ook bij de twee andere niet-industriële zones, die in aanmerking zouden komen, is het ongenoegen groot.

Festivalzone

Nog niet zo lang geleden kwam er in Brustem een gigantische extra industriezone bij. Op deze voormalige site van het leger zou wél nog ruimte te zijn voor grote festivals en evenementen (ca. 90.000 bezoekers) – wat eveneens een grote impact zullen hebben op het verkeer en de levenskwaliteit van de bevolking, in een grote omtrek.

Vreemd genoeg zou er voor een racecircuit voor 150 tot 500 auto’s met kantoorgebouw en grote parkings geen plaats zijn!

Dat project zou dan wel ingeplant kunnen worden tussen of vlak achter bestaande woonzones!  

Leefbaar wonen, het stemt tot nadenken. Telt ‘de mens’ eigenlijk nog wel mee?


Hopelijk wint het gezond verstand en geeft men geen groen licht
voor een racecircuit en extra industriezone ‘tussen de mensen’!

Voor meer informatie kan u terecht bij het actiecomité locatie6@outlook.com  

Getuigenissen en fotomateriaal

Hieronder vind u enkele spontane getuigenissen van omwonenden die zich grote zorgen maken over wat er zich boven hun hoofden afspeelt.

De fotobijlage geeft een mooi beeld van ‘zone 6’, die plaats zou moeten maken voor een testcircuit.

Kind & gezin, veiligheid & gezondheid?

Gianni en Liesbeth (Windmolenstraat)

“Wij hebben als jong gezin met twee kleine kinderen net een woning gekocht in de Windmolenstraat. Momenteel wonen we langs een drukke weg, met alle pollutie en overlast tot gevolg. Omdat we onze kinderen een betere toekomst wilden geven, waarbij ze onbezorgd buiten kunnen spelen en opgroeien, besloten we een woning te kopen in een rustige buurt, ver weg van deze pollutie en overlast.

We moesten daarom ook even bekomen toen we, via de media, vernamen dat er plannen zijn om grenzend aan onze tuin een testbaan te bouwen. Ik ben bezorgd dat onze kinderen ook hier niet meer zullen kunnen opgroeien in een rustige en landelijke omgeving, dewelke voor ons de doorslag heeft gegeven om deze woning te kopen.”

“Onteigening vruchtbare gronden en natuur”

Hendrik V. (Luikersteenweg)

“Wij vinden het vooral heel belangrijk dat er tegen het idee van een testbaan op zich wordt ingegaan en niet zozeer de locatie van de testbaan. In dat laatste geval gaat men er immers al mee akkoord dat ze ergens in Sint-Truiden gaat komen. En nergens in onze gemeente is er een goede locatie! Er moet immers overal onteigend worden. Welke locatie het ook zou zijn, het gaat voor vele inwoners in en rond Sint-Truiden voor overlast zorgen.  Een testcircuit voor auto’s hoort niet thuis in Haspengouw, met het fruit, groen en toerisme.”

“Als men het industriepark aan het vliegveld
 niet benut voor zo’n testbaan, dan is er in
Sint-Truiden gewoon geen plaats voor dit project.”


Jos en Marie-Flore V. (Vliegveldlaan): “Wij zagen Brustem in de loop der jaren sterk veranderen: het werd een dorp met veel industrie, met bedrijven langs de Tongersesteenweg, daarna kwam er een groot bedrijvencentrum aan het vliegveld bij. Er zou nog een festivalterrein bijkomen.

De Vliegveldlaan krijgt al zeer veel verkeer (ook vrachtwagens) te vererken, met elke morgen en avond files. Wij geraken bij momenten ons huis niet uit door het drukke verkeer. Aan de voorkant van ons huis hebben we al veel lawaaihinder en slechte lucht. Onze tuin bracht enigszins rust en dat wil men nu ook verwoesten met een testbaan. Wij worden ingesloten tussen een drukke baan en een testbaan.

Extra luchtvervuiling, lawaai, onze eigendom verliest in waarde (wie wil daar nog wonen?). En dit terwijl klimaat, zuivere lucht, groen, gezond wonen zo hoog op de agenda staan (van alle politieke partijen). Dat lapt men allemaal volledig aan zijn laars.

Primeert geld boven mensen? In Brustem is al zoveel groen verdwenen voor industrie en nu dit?

Hoe je het ook draait of keert, als men het industriepark aan het vliegveld niet benut voor zo’n testbaan, dan is er in Sint-Truiden gewoon geen plaats voor dit project.”

“Onbegrijpelijk!”

Geert A. (Windmolenstraat): “20 jaar geleden besloten we als jong stel te bouwen op de Zepperenweg. Prima ligging en op wandelafstand van de stad Sint-Truiden en alzo konden we alle verplaatsingen maken met 1 wagen. Door het toenemende verkeer op de N80 en de uitbreiding van de industrie was de overlast te groot. Meerdere bewoners klopten bij verschillende instanties aan om hulp, zonder resultaat. Na lang overwegen besloten we te verhuizen naar het rustige en landelijke Brustem. In de Windmolenstraat aan de rand van het dorp in het midden van de bloesems.

De ideale plaats om ‘oud’ te worden. Helaas moeten we vandaag weer vaststellen dat er een mogelijkheid bestaat dat we deze idyllische plek moeten gaan delen met een testbaan waar men wagens wil gaan testen aan hoge snelheden. Onbegrijpelijk dat deze installatie niet op het nieuwe industrieterrein kan worden gebouwd waar men een zee van ruimte heeft.”

 “Rustgevende ontmoetingsplaats”

Diane P. (Luikersteenweg): “Ruim twintig jaar geleden kocht ik op de Luikersteenweg een huis met een relatief kleine persoonlijke tuin, maar wel met een enorm  grote, mooie achtertuin: De Gulden Bodem. Mijn kinderen hebben er naar hartenlust kunnen spelen, fietsen, met de tractor rijden… Nu ik met pensioen ben, geniet ik er van mijn dagelijkse wandelingen met mijn hond. Ik geniet er enorm van om de boomgaarden in elk seizoen op te volgen, maar daarnaast is het ook een ontmoetingsplaats voor ons geworden, met mensen van de omliggende straten en hun honden.”

“Binnenkort hoor ik weer de verraste kreten van de toeristen wanneer zij vanuit Sint-Truiden de Gulden Bodem op gefietst komen. Hoe lang gaan wij nog kunnen genieten van dit stukje natuur? Industrie is nodig en biedt werkgelegenheid, maar houdt het alstublieft binnen de terreinen die daarvoor voorzien zijn!”

“Waardevolle natuur”

Guy P. (Windmolenstraat):  “In het kader van mijn revalidatie start ik mijn dagelijkse wandeling in de achterliggende velden en fruitboomgaarden. Wanneer ik de vogelsoorten tel die ik er zie en hoor kom ik tot een verrassend hoog aantal – huismus, heggemus, boerenzwaluw, huiszwaluw, gierzwaluw, koolmees, pimpelmees, staartmees, houtduif, holenduif, Turkse tortel, merel, zanglijster, grote lijster, kramsvogel, koperwiek, spreeuw, vink (in de winter met honderden), groenling, tjiftjaf, fitis, goudhaan, winterkoning, roodborst, kokmeeuw, buizerd, sperwer, torenvalk, blauwe en zilverreiger, kauw, kraai, roek, gaai, veldleeuwerik, bosuil, steenuil, wilde eend, grote Canadese gans, nijlgans, groene en grote bonte specht … Dat zijn samen 42 soorten, los van de vogelsoorten, die ik gemist heb en los van de sporadisch overvliegende vogels zoals bv de kraanvogels, aalscholver, mantelmeeuw, stormmeeuw, havik, kerkuil, enz.  De natuur heeft er nog wat te bieden en dan spreken we nog niet over de fazanten, konijnen, eekhoorntjes, reeën, marters. Willen we dit groen gebied, zo kort bij de stad, een groene long voor zovele mensen, zomaar te grabbel gooien?”

“Veiligheid van de kinderen”

Natalie D. bezorgde moeder uit de Windmolenstraat: “Wij zijn ongerust over de veiligheid van onze kinderen. Wij zijn negen jaar geleden hier komen wonen voor de rust en het landelijk karakter, zo kort in de buurt van Sint-Truiden.  Ondertussen hebben we een tiener in huis, die net zoals zoveel andere jongeren in Brustem, met de fiets naar school gaat. Hiervoor gebruiken ze de verbindingsweg via het veld vertrekkend uit de Geelstraat richting Sint-Truiden, dit omdat de Tongersesteenweg te gevaarlijk is.  Hoe moet dit verder?”

TONGERSESTEENWEG:

Gevaarlijk kruispunt => op weg van huidige Punch bedrijventerrein naar kombaan. Hoeveel accidenten telt dit zwarte punt? Hoe vaak al met schade voor de betrokken hoekhuizen?

De nu al bijzonder drukke Tongersesteenweg

Rechts industriezone, drukke weg in het midden, links woningen waar een nieuwe
industriezone met racecircuit achter zou komen te liggen!


BRANDHOUTSTRAAT / GEELSTRAAT
 
Nog meer (sluip)verkeer in Brandhoutstraat, waar – niet toevallig – al meerdere verkeersingrepen gebeurden. Niet vergeten: extra vrachtwagens in deze woonkern!
Via de Brandhoutstraat en Geelstraat naar het testcircuit en bedrijvencomplex.
 

WINDMOLENSTRAAT

Straat met veel kinderen, binnenkort toegangsweg/sluipweg van Geelstraat of Vliegveldlaan naar ingang kombaan? Achter de woningen rechts komt het racecircuit!

Windmolenstraat (toegangsweg Kombaan, zone 6) is ook bereikbaar via razend drukke Vliegveldlaan, via een smalle weg, die nu al vaak als sluipweg wordt gebruikt.
Deze weg leidt toeristen en schoolgaande jeugd naar Brustem-Gelmen-enz.

NIEUWE INDUSTRIEZONE ‘6’ ACHTER EN TUSSEN WOONZONES:

Van Brustem naar Sint-Truiden. Nu nog via een rustige, gezonde en veilige binnenweg.
Meteen na de paardenwei (rechts) zou het racecircuit e.a. beginnen!


Fietstoerisme wordt ‘hoog’ in het vaandel gedragen. Route 134 passeert dan wel
naast een testcircuit met 150-500 auto’s, parkings, gebouwen, …
Deze weg dient ook als veilige/gezonde route voor schoolgaande jeugd
en ouders naar Luikersteenweg/centrum stad.

Fruitig en groen Haspengouw. Dit verdwijnt…

Rust en natuur maken plaats voor … auto’s, lawaai, pollutie, vervuiling en stress.

Andere invalswegen

De Ras op Weg (hier aan drukke Tongersesteenweg) kan als sluipweg gebruikt worden naar zone 6.
In de studie staat vermeld dat er ‘mogelijkheden’ zijn voor koppeling met Tongersesteenweg!

De Ras Op Weg langs de nog drukkere Luikersteenweg.
Een nieuwe toegangs- of sluipweg naar een nieuw bedrijvencentrum?

Of misschien toch beter een ‘industrieverhaal’ met veel verkeer, lawaai en vervuiling inlassen in een ‘aparte’ industriezone?

HOE KAN MEN BEZWAAR INDIENEN? (TOT 28 maart 2019)

Uiteraard is de komst van zulke testsite goed nieuws voor Punch Powertrain en de omliggende bedrijven in de automobielsector. Dat Sint-Truiden de uitverkoren locatie is voor dit soort internationale topbedrijven is een eer en iets wat we als gemeenschap moeten koesteren.  

Toch is er voor alles een juiste plek in onze mooie gemeente.

Op dit ogenblik zitten we in de fase van het keuzeproces, waarin wij als burger een eerste maal worden geïnformeerd en geraadpleegd. 

In deze fase van het onderzoek kunnen wij als burger een schriftelijk bezwaar aantekenen bij de deputatie van de Provincie Limburg.  De bevoegde gedeputeerde voor Ruimtelijke Ordening is mevrouw Inge Moors.

Het is daarom ook belangrijk dat ieder van ons een goed onderbouwd schriftelijk bezwaarschrift indient (dit om te vermijden dat locatie 6 opnieuw zou verschijnen in de conceptnota = volgende stap in het proces) EN dat u deze email zo veel mogelijk doorstuurt naar andere belanghebbenden uit uw contactenlijst.

Er is een modelbrief opgesteld, met de meest relevante argumenten, die men kan gebruiken om bezwaar in te dienen.

Hoe bezwaar indienen? (TOT 28 maart 2019)

 • Per e-mail aan ruimtelijkeplanning@limburg.be
 • Een schrijven tegen ontvangstbewijs afleveren een de Stad Sint-Truiden (Stadskantoor, Kazernestraat 13, Sint-Truiden)
 • Via aangetekend schrijven aan: Provincie Limburg, Dienst ruimtelijk Planning, Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt

Omdat wij ook hopen te kunnen rekenen op de steun van de volksvertegenwoordigers die de belangen van ons als burger kunnen behartigen, stellen we voor om de drie onderstaande volksvertegenwoordigers in CC toe te voegen aan uw bezwaar per email.

 • Een bijkomende verharding van deze omvang zou de reeds beperkte rioolcapaciteit overstijgen. Onze huidige riolering is, denk ik, niet geschikt om deze bijkomende watermassa op te vangen. Dit zou verder onderzocht moeten worden.
 • Onze omgeving gaat reeds gebukt onder een zware lichtvervuiling door de omliggende invalswegen. Bijkomende mogelijke lichtinstallaties zullen voor bijkomende lichtbelasting zorgen voor de buurtbewoners.
 • Onderzoek toont aan dat permante geluidsoverlast zorgt voor stress. Het kan toch niet de bedoeling zijn om industrie met sterk geluidproducerende activiteiten in te planten grenzend aan een bestaand woongebied? Ik verwijs graag naar het rapport van de Wereldgezondheidsorganisatie
 • Bewoners en eigenaars hebben deze plek gekozen als hun thuis omwille van het mooie natuurlijk karakter van deze omgeving. Er heerst daarom ook ongerustheid over mogelijke  onteigeningen en daling van de waarde van het vastgoed in de omgeving van de site.
 •  Andere testbanen zoals deze in Lommel liggen allemaal veel verder verwijderd van bestaande woongebieden.
 • Deze locatie heeft beperkte groeimogelijkheden naar de toekomst. Zowel voor de site zelf als in de zin van ontwikkelingsruimte voor bijkomende gebruikers. Inname van deze locatie hypothekeert eveneens de uitbreiding van woongebied grenzend aan de stadskern.

Ik hoop dat u mijn bezwaren mee zal nemen in uw overweging en bijgevolg locatie 6 niet zal opnemen in het verdere verloop van dit dossier.

Hoogachtend,

NAAM, VOORNAAM

ADRES

De bezorgde buurtbewoners van locatie 6
Met dit schrijven wens ik bezwaar aan te tekenen tegen de opname van locatie 6 in de conceptnota, volgend op procesnota 4241453008. Het PRUP “Regionaal bedrijventerrein en mogelijke aanpassing van de afbakeningslijn van het structuurondersteunend kleinstedelijk gebied Sint-Truiden in functie van een kombaan” houdt namelijk naar mijn mening geen rekening met de volgende argumenten:

 • De luchtkwaliteit in het omliggend gebied staat momenteel al onder druk door de reeds bestaande mobiliteitsproblematiek (zeker op Vliegveldlaan en Luikersteenweg). Wij zijn bezorgd dat dit fenomeen door de komst van de kombaan enkel maar zal toenemen. Niet enkel door het gebruik van de kombaan zelf maar ook het toenemend zwaar vervoer en woonwerk verkeer die een industriezone met zich meebrengt.
 • De komst van de kombaan zal een negatief effect hebben op de fiets- en wandelroute in de groene long tussen stad Sint-Truiden en dorp Brustem. Enerzijds motiveert de overheid meer milieubewuste verplaatsingen (kinderen kunnen nu veilig naar school fietsen en werknemers naar het station), anderzijds worden deze veilige en milieu efficiënte verplaatsingen onmogelijk gemaakt door de mogelijke omvorming van de groene long tot industriezone.
 • De omliggende drukke invalswegen (Tongersesteenweg en Luikersteenweg) zorgen nu reeds voor een behoorlijke geluidsoverlast. Bijkomende geluidsbelasting door dit project zou nefast zijn voor onze woonomgeving.
 • De reeds jarenlange aanhoudende verkeersoverlast en mobiliteitsproblematiek in onze buurt zou enkel toenemen met de komst van dit project.
 • In de startnota laat Punch Powertrain weten dat ze geheimhoudingsplicht ten aanzien van haar klanten zeer belangrijk vindt. De omwalling en de optionele overkapping van de parking zullen het prachtige verzicht op de kerktoren en de burcht doen verdwijnen, dit samen met het historisch gegeven “Gulden Bodem” de groene long tussen Sint-Truiden en Brustem.
 • Een bijkomende verharding van deze omvang zou de reeds beperkte rioolcapaciteit overstijgen. Onze huidige riolering is, denk ik, niet geschikt om deze bijkomende watermassa op te vangen. Dit zou verder onderzocht moeten worden.
 • Onze omgeving gaat reeds gebukt onder een zware lichtvervuiling door de omliggende invalswegen. Bijkomende mogelijke lichtinstallaties zullen voor bijkomende lichtbelasting zorgen voor de buurtbewoners.
 • Onderzoek toont aan dat permante geluidsoverlast zorgt voor stress. Het kan toch niet de bedoeling zijn om industrie met sterk geluidproducerende activiteiten in te planten grenzend aan een bestaand woongebied? Ik verwijs graag naar het rapport van de Wereldgezondheidsorganisatie
 • Bewoners en eigenaars hebben deze plek gekozen als hun thuis omwille van het mooie natuurlijk karakter van deze omgeving. Er heerst daarom ook ongerustheid over mogelijke  onteigeningen en daling van de waarde van het vastgoed in de omgeving van de site.
 •  Andere testbanen zoals deze in Lommel liggen allemaal veel verder verwijderd van bestaande woongebieden.
 • Deze locatie heeft beperkte groeimogelijkheden naar de toekomst. Zowel voor de site zelf als in de zin van ontwikkelingsruimte voor bijkomende gebruikers. Inname van deze locatie hypothekeert eveneens de uitbreiding van woongebied grenzend aan de stadskern.

Ik hoop dat u mijn bezwaren mee zal nemen in uw overweging en bijgevolg locatie 6 niet zal opnemen in het verdere verloop van dit dossier.

Hoogachtend,

NAAM, VOORNAAM

ADRES

DATUMGeef een reactie